Moms & afgifter

Moms og afgifter – økonomisk rådgivning

Uanset, om du har en mindre privatejet virksomhed eller en stor virksomhed med mange ansatte, vil du til enhver tid skulle kende til reglerne inden for moms og afgifter.

Det kan være en næsten umulig opgave at være opdateret på alle regler og den konstant ændrede lovgivning og praksis på området.

Vi kan hjælpe jer med at sikre, at I til enhver tid har opgjort moms og afgifter for jeres virksomhed korrekt.

moms afgifter

Moms og afgifter - indirekte skatter

Moms og afgifter er indirekte skatter, som typisk håndteres dagligt i virksomheden, moms og afgifter er ligesom skat også et område, der kan give en del udfordringer.

Der findes forskellige regler i forhold til handel i Danmark og handel med lande både inden for og uden for EU.

Vi rådgiver jer omkring alle relevante moms- og afgiftsforhold, både nationalt og ved international handelog hjælper jer med at optimere jeres moms- og afgiftsberegning og betalinger.

Hjælp til bogføring

Vi oplever, at et stigende antal virksomheder vælger at lægge deres regnskab og bogføring uden for virksomheden.

Vi har derfor valgt at stille en Erhvervsservice til rådighed for vores kunder.

Erhvervsservice kan hjælpe med præcis de opgaver, jeres virksomhed har behov for at få løst, uden for virksomheden. Servicen inkludere blandt andet moms og afgifter som beskrevet i afsnittet. Vi kan derudover være behjælpelige med:

  • bogføring
  • fakturering
  • lønafregning og indberetning
  • momsafregning
  • håndtering af betalinger
  • generel administration

Altid ajourført inden for moms, skat og afgifter

Det er vigtigt for os, at alle vores revisorer leverer den kvalitet, vi er kendte for.

Vi sikrer derfor, at alle medarbejdere og partnere er up-to-date med ændringer i lovgivningen inden for moms, skat og afgifter. Dette sker gennem konstant uddannelse, kursusaktiviteter og deltagelse i fagrelevante seminarer og gå-hjem møder. Herudover prioriterer vi vidensdeling mellem vores kontorer rundt i landet og vores skatteeksperter i Revitax meget højt.