Kørselsgodtgørelse

Kørselsgodtgørelse

Læs nedenstående hvordan 60-dages reglen og skattefri kørselsgodtgørelse skal tolkes og forstås. Her vil du få et indblik i reglerne, undtagelserne, satserne og et konkret eksempel på en sag med kørselsgodtgørelse.

kørselgodtgørelse

Kørselsgodtgørelse efter 60-dages reglen

Generelt kan en medarbejder altid få kørselsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel foretaget i egen bil regnet fra arbejdspladsens adresse. Men derudover kan medarbejderen også få kørselsgodtgørelse for kørsel mellem hjemmet og en arbejdsplads efter 60-dages reglen – og har medarbejderen flere arbejdspladser i løbet af året, kan denne få skattefri kørselsgodtgørelse for hver af disse efter 60-dages reglen. Her får du styr på 60-dages reglen og forudsætningerne for, at den kan anvendes.

Kørselsgodtgørelse efter 60-dages reglen er en særlig form for skattefri kørselsgodtgørelse, I kan vælge at udbetale til jeres medarbejdere for kørsel mellem hjem og arbejde i egen bil. Normalt vil denne form for kørsel ellers være omfattet af det personlige kørselsfradrag, som medarbejderen selv indberetter til SKAT.

Hvornår gælder 60-dages reglen

For de første 60 dages kørsel mellem hjemmet og en arbejdsplads, kan I som firma vælge at udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til medarbejderen. Disse indberettes til SKAT som udbetalte kørepenge. Det ses oftest i firmaer, hvor medarbejderne kører til flere forskellige arbejdspladser i løbet af året.

Her vil medarbejderen kunne få skattefri kørselsgodtgørelse for de første 60 dage, hver gang de skal køre til en ny arbejdsplads. Det vil sige, at medarbejderen kan modtage kilometergodtgørelse i de første 60 dage, for hver gang de skifter arbejdsplads inden for dit firma.

Vender de senere på året tilbage til den samme arbejdsplads, kan de igen får 60 dages skattefri kørselsgodtgørelse. Men kun hvis det er over 60 dage siden, at de sidst kørte til eller fra hjemmet og til eller fra den pågældende arbejdsplads.

Gælder også ved flere daglige arbejdspladser

Reglen gælder således også, hvis medarbejderen i løbet af arbejdsdagen kører rundt mellem flere forskellige arbejdspladser i jeres regi, og returnerer til hjemmet fra en anden arbejdsplads, end den han eller hun kørte til fra hjemmet om morgenen.

Det vil sige, at medarbejderen kan få kilometergodtgørelse, både for den arbejdsplads, der køres til om morgen, og den som der køres hjem fra om aftenen. Hver gang kan der således udbetales skattefri kørselsgodtgørelse i de første 60 dage, der køres til eller fra de respektive arbejdspladser. Køres der til eller fra forskellige arbejdspladser hver dag henholdsvis morgen og aften, tæller disse med separat, således at 60-dages reglen gælder for hver af arbejdspladserne.

Desuden vil medarbejderen være berettiget til kilometergodtgørelse for kørsel i egen bil mellem de forskellige arbejdspladser, vedkommende arbejder på i løbet af dagen.

Særlige undtagelser

Kører medarbejderen frem og tilbage mellem arbejdspladsen og hjemmet flere gange om dagen, tæller det kun med en gang hver dag, når 60-dages reglen skal beregnes. Medarbejderen kan altså godt få udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse for flere ture på en dag, uden at de skal trækkes fra i antallet af dage.

Satser for kørselsgodtgørelse efter 60-dages reglen

Kørselsgodtgørelse efter 60-dages reglen udbetales efter, hvilket transportmiddel medarbejderen har anvendt, samt hvor mange kilometer der køres på et år.

Der gælder følgende satser for skattefri kørsel for skatteåret 2018 og 2019: 

Satser for 2018 2019
Kørsel (bil eller motorcykel) 
op til 20.000 km/år
3,54 kr./km 3,56 kr./km
Kørsel (bil eller motorcykel) 
ud over 20.000 km/år
1,94 kr./km 1,98 kr./km
Kørsel på egen cykel, knallert 
eller EU-knallert
0,53 kr./km  0,53 kr./km

 

60-dages reglen gælder kun, hvis medarbejderen ikke kompenserer firmaet

60-dages reglen kan dog kun anvendes, hvis medarbejderen ikke kompenserer jeres firma for kørselsgodtgørelsen i form af f.eks. en aftale om lavere løn, løntilbageholdenhed i forbindelse med lønforhandlinger, eller at der udføres ulønnet merarbejde som kompensation for kørselsfradraget.

Lønnens størrelse skal således være så tilpas høj, at det er tydeligt for SKAT, at kørselsgodtgørelsen udgør en reel udgift for jer som arbejdsgiver.

Det understreges af en række afgørelser fra Skatterådet fra henholdsvis 2006, 2014 og 2017

Løn under kørslen berettigede til skattefri kørselsgodtgørelse

I 2006 afgav Skatterådet et bindende svar om kørselsgodtgørelse til kontrollører ved fodboldkampe. De modtog en løn, der udgjorde 100 kr. pr. time beregnet fra det tidspunkt, hvor kontrolløren kørte hjemmefra, og indtil han var hjemme igen. Skatterådet godkendte, at kørselsgodtgørelsen til kontrollørerne var skattefri.

Lønnen var for lav til at diæter kunne udbetales skattefrit

I 2014 tog Skatterådet stilling i en sag om skattefri diæter, hvor der gælder samme krav om modregningsforbud som ved skattefri kørselsgodtgørelse efter 60-dages reglen.

Sagen omhandlede skattefri diæter til litauiske medarbejdere ansat i en dansk virksomhed. Medarbejderne skulle udføre arbejde i Danmark inden for bygge- og anlægsbranchen. Timelønnen var varierende og udgjorde henholdsvis 12,50 kr., 18,00 kr. og 23,00 kr. afhængig af om personen var ufaglært eller faglært. Ved overarbejde var timelønnen dog tre til fire gange så høj.

Diætsatserne til medarbejderne varierede også, og udgjorde fra 360 kr. til 650 kr. om dagen. Skatterådet fandt ikke, at lønnen var ”tilstrækkelig” til, at diæterne kunne udbetales skattefrit.

Fodboldtalenter fik passende løn til at opnå skattefri kørselsgodtgørelse

I 2017 tog Skatterådet stilling til, om lønnen var ”tilstrækkelig” til at nogle fodboldspillere kunne få skattefri kørselsgodtgørelse.

Her var der tale om fodboldspillere, som typisk indgik en kontrakt på 3 år med en ligaklub. Spillerne var måske kommende talenter på en fodboldbane, men endnu ikke på et så etableret niveau, at indsatsen berettigede til en lønafregning på linje med professionelle fodboldspillere.

I den ene af de kontrakter, der blev forelagt Skatterådet, fik spilleren en løn på 37.000 kr. for det første år af kontraktperioden samt kørselsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel, dog maksimeret til 20.000 kr. pr. år.

Fodboldklubben gjorde dog gældende, at den pågældende spiller ikke kompenserede fodboldklubben i form af lavere løn mod udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse. Klubben sandsynliggjorde dette ved at påvise, at lønniveauet for spillere med lang kørselsafstand svarede til lønniveauet for spillere på samme niveau og udviklingstrin, som spillere, der boede i umiddelbar nærhed af fodboldklubben.

Skatterådet fandt derfor, at udbetaling af kørselsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel var skattefri.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

og modtag nyttige og faglige informationer samt spændende nyheder automatisk fremadrettet.