Håndværkerfradraget 2018 og 2019  (servicefradrag)

- BoligJobordningen

Håndværkerfradraget – eller BoligJobordningen som er det politiske navn for ordningen – er fremover gjort permanent. Samtidig udvides ordningen, så den ikke alene dækker service- og håndværkerydelser til energi- og miljømæssige forbedringer af boligen, men også andre arbejder som f.eks. opsætning af tyverialarm. Vi giver overblik over håndværkerfradraget og reglerne for, hvordan du anvender det.

Håndværkerfradraget har været populært, lige siden det blev indført i 2011. Før da havde der været forskellige andre ordninger, der gav kontante tilskud til bestemte typer boligforbedringer. Men fra og med indførelsen af håndværkerfradraget, blev tilskuddet konverteret til et fradrag i den enkelte borgers personskat – på nær tilskuddet til efterisolering, der stadig udbetales kontant.

Hvor stort er håndværkerfradraget

BoligJobordningen giver dig mulighed for at få et fradrag på op til 18.300 kroner for service- og håndværkerydelser, der er udført i din helårs- eller fritidsbolig.

Maksimumsbeløbet er opdelt i:

 • Et fradrag på maksimalt 12.200 kroner pr. person for arbejdsløn til bestemte energi- eller klimaforbedringer, samt sikring af boligen
 • Et fradrag på maksimalt 6.100 kroner pr. person for arbejdsløn til serviceydelser som rengøring, børnepasning og havearbejde.

For at kunne udnytte håndværkerfradraget, skal du være fyldt 18 år inden udgangen af det år, hvor arbejde eller ydelser er blevet udført. Samtidig skal du kunne dokumentere, at du har betalt et beløb svarende til fradraget elektronisk til enten den, som har udført arbejdet, eller til den person i husstanden som har betalt vedkommende.

Er du gift eller har fælles økonomi med din samlever, kan I dele fradraget, så I hver kan få et fradrag, der svarer til maksimumsværdien af arbejdslønnen for de ydelser eller arbejder, I har fået udført. Så har I f.eks. fået udført energiforbedringer med en samlet arbejdsløn på 24.400, kan I hver trække 12.200 kroner fra i Skat.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) mener dog, at ordningen gennem sin hidtidige levetid har været en succes.

»Boligjobordningen er en succeshistorie. Når danskerne har fået 11 mia. kr. i fradrag, kan man jo ikke lade være med at tænke på, hvor mange vinduer der er blevet udskiftet, eller hvor mange hjem der er blevet rengjort med hjælp fra fradraget. Ud over at skabe aktivitet blandt håndværkere og i servicefagene har hundredtusindvis af danskere fået en økonomisk håndsrækning. Det, synes jeg godt, at vi på Christiansborg kan være ganske tilfredse med,« udtaler skatteministeren i en pressemeddelelse.

Hvad kan du få håndværkerfradrag for?

Det er ikke alle former for håndværks- og servicemæssige ydelser, der berettiger dig til håndværkerfradrag i skatten. Samtidig er der en række af de ydelser, der tidligere berettigede til håndværkerfradrag, som ikke længere er omfattet af ordningen.

Det gælder f.eks. energirådgivning, installation af ladestik til elbiler, intelligent styring af varme, ventilation og lys, samt sikring af ydredøre og vinduer mod oversvømmelser og solafskærmning af samme.

En forudsætning for at få håndværkerfradrag er, at arbejdet er udført af en virksomhed med CVR-nummer og ikke en privatperson.

Disse serviceydelser giver håndværkerfradrag:

Når det gælder serviceydelserne, kan du få håndværkerfradrag for:

 • Almindelig rengøring i boligen
 • Opvask, tøjvask og strygning
 • Rensning af tæpper etc.
 • Vinduespolering ind- og udvendigt
 • Børnepasning i hjemmet eller privat fritidsordning
 • Aflevering og afhentning af børn i institution, skole og SFO
 • Almindeligt havearbejde
 • Beskæring af buske
 • Snerydning

Disse håndværkerydelser giver håndværkerfradrag:

På håndværkssiden kan du få håndværkerfradrag for bl.a.:

 • Udvendigt malerarbejde af vinduer, døre og ydervægge
 • Isolering af taget
 • Reparation og miljøforbedringer på skorstenen
 • Udskiftning af ruder, vinduer og terrassedøre i glas
 • Udskiftning af yderdøre
 • Isolering af ydervægge, herunder hulmursisolering
 • Isolering af gulv, terrændæk og krybekælder mod gulv
 • Afmontering af eksisterende brændeovne
 • Opsætning eller udskiftning af varmestyringsanlæg
 • Udskiftning af radiatorer
 • Installation, reparation og udskiftning af solfangere
 • Installation, reparation og udskiftning af solceller
 • Installation, reparation og udskiftning af husstandsvindmøller
 • Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og visse varmeanlæg
 • Etablering af stikledning
 • Installation af varme- og jordvarmepumper
 • Installation og forbedring af ventilation med varmeindvinding
 • Kloakarbejder på egen grund
 • Udskiftning af kloakrør
 • Fornyelse og etablering af dræn
 • Udskiftning af opsamlingstank
 • Etablering af husstandsrensningsanlæg
 • Radonsikring af boligen
 • Installation af tyverialarm

Ved reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg, skal du være opmærksom på, at det ikke gælder oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og andre brændselskedler. Til gengæld kan du få fradrag for arbejdslønnen til udskiftning af el-vandvarmere i forbindelse med installation af andre kedeltyper.

Husk at få udspecificeret regning

Som allerede nævnt er det kun arbejdslønnen, du kan få fradrag for under BoligJobordningen. Derfor skal du sørge for, at den regning du får fra håndværker eller serviceyder, er opdelt med separate fakturalinjer for timeløn og materialer.

Derved har du korrekt dokumentation for arbejdslønnen over for Skat. Den skal derfor gemmes, også efter at du har indberettet håndværkerfradraget i forbindelse med udfyldelsen af din selvangivelse.

Historien bag håndværkerfradraget

Formålet med indførelsen af BoligJobordningen var at mindske mængden af sort arbejde ved at give folk en belønning i form af et fradrag i skatten. Samtidig håbede forligspartierne på, at det ville øge beskæftigelsen i specielt små og mellemstore virksomheder – samt fremme iværksætteriet inden for de relevante brancher.

Inspirationen til ordningen kom fra en lignende svensk ordning, der blev indført i 2007. Den oplevede en fordobling i udnyttelsen fra 2009 til 2015.

At ordningen er populær herhjemme, understreges af, at over 438.100 danskere udnyttede fradraget i 2017. Endnu flere ventes at have udnyttet håndværkerfradraget i 2018. Tallene var endnu ikke tilgængelige, da teksten til denne side blev skrevet.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

og modtag nyttige og faglige informationer samt spændende nyheder automatisk fremadrettet.