Generationsskifte & skat

Bliv klar til generationsskifte

Generationsskifte kræver forberedelse og rådgivning i god tid

Mange virksomhedsejere skal på et tidspunkt tage stilling til generationsskifte af virksomheden. Måske ønsker ejeren, at virksomheden skal fortsætte i familiens eje eller eventuelt sælges til medarbejdere eller fremmede. Under alle omstændigheder ønsker de fleste ejere ikke at overlade generationsskiftespørgsmålet til deres arvinger, men vil gerne selv sikre virksomhedens videre eksistens og måske indtage en mere rådgivende rolle i virksomheden som senior. Derfor gælder det om at planlægge generationsskiftet i god tid, så generationsskiftet bliver så glidende som muligt for både nye og gamle ejere og ikke mindst medarbejderne i virksomheden.

Generationsskifte i Frederiksbjerg El
”I forbindelse med, at jeg skulle overtage min fars virksomhed Frederiksbjerg El,  var BRANDT en vigtig part i forhold til planlægning af processen.

Sammen fik vi lavet en løsning, hvor både min far og jeg er meget tilfredse med den aftale vi fik lavet.

Efter 10 år som selvstændig har  BRANDT været rådgiver i forbindelse med, at en af mine medarbejdere i 2018 indtrådte som medejer i Frederiksbjerg El”

 

Få hjælp til dit generationsskifte

Skal børnene overtage virksomheden

Mange virksomheder ejes personligt. Det kan være en kompliceret affære at lave et generationsskifte her, for børnene er måske slet ikke interesserede i at overtage virksomheden og drive den videre. Det er ofte nemmere at generationsskifte en
virksomhed, der drives i et selskab, og at driftsselskabet suppleres med et holdingselskab.

Aktierne kan fordeles mellem dine børn, din ægtefælle – eller en kombination. Aktierne kan også overdrages helt eller delvist, mens du er i live. Til forskel fra den personligt ejede virksomhed, behøver arvingerne ikke nødvendigvis at tage del i virksomhedens daglige drift. De kan ansætte en udefrakommende direktør, udøve kontrol gennem bestyrelsen i selskabet, og de kan danne en professionel bestyrelse med eksterne bestyrelsesmedlemmer.


Som virksomhedsejer kan du også bestemme, at dine aktier skal sælges til eksempelvis andre selskaber. Dette er ofte nemmere end at overdrage de enkelte aktiver i en personligt ejet virksomhed. Vi anbefaler, at du i god tid før din pensionsalder kontakter BRANDT revision & rådgivning i dit lokalområde. Så hjælper vi dig med at finde den helt rigtige løsning for dig og din virksomhed.

Generationsskifter kan gennemføres på utroligt mange måder:

  • Succession i levende live og ved død
  • Aktieombytning
  • Tilførsel af aktiver
  • Fusion
  • Spaltning

Fælles for alle muligheder ved generationsskifte er, at det ikke er noget der løses på kort tid. Det er en nøje planlægning, som med udgangspunkt i lovgivningen, kan tage op til adskillige år at gennemføre.

Planlæg derfor i god tid dit generationsskifte og få de bedste forudsætninger for en god overdragelse af din virksomhed. 

Få hjælp til at planlægge

At være tæt på kunderne er en styrke

Vi har taget et valg om, at vi vil være tæt på vores kunder. Derfor har vi ikke kun afdelinger i København og Aarhus, men også i mange mindre jyske byer. Ved at have lokale kontorer over hele landet, er vi til enhver tid tæt på vores kunder. Vi har derfor et
stort kendskab til og forståelse af de lokalområder, vores kunder agerer i.

En anden årsag til, at vi har valgt at have så mange lokalafdelinger er, at vores revisorer får mulighed for at knytte sig tættere til den enkelte kunde og give en 360° rådgivning. Vi møder altså ikke kun kunderne der, hvor de befinder sig fysisk, men også dér hvor de befinder sig i deres liv.

 

 

 

"Vores tætte relation med vores kunder gør, at vi ikke kun kender til virksomhedens forhold,
men også til indehaverens privatøkonomi og familieforhold. Det giver os muligheden for at give en 360° rådgivning, der er fuldstændig tilpasset den individuelle kunde"

Hans Peter Roug
Statsautoriseret revisor & Partner
BRANDT revision & rådgivning

Generationsskifte er en tillidssag

Et af BRANDTs væsentlige rådgivningsområder er generationsskifte. Vi oplever imidlertid ofte, at det også er et af de sværeste områder at tale om. 
Ikke desto mindre er det et område, man bør tale med sin revisor om. 

Vi oplever, at virksomhedsejeren typisk stiller spørgsmål såsom:
• Hvad sker der med min virksomhed, hvis der sker noget med mig i morgen?
• Er min familie dækket ordentligt ind?
• Har mine børn råd til at overtage min virksomhed – er det er alt for dyrt i skat?
• Kan min virksomhed sælges, når jeg er nøgleperson i virksomheden?
• Er der likviditet til stede her og nu til den videre drift?
• Hvordan er mine pensioner – kan jeg opretholde min levestandard, når jeg ikke er aktiv virksomhedsejer mere?

Publikation om Generationsskifte

Et generationsskifte kan ikke gennemføres ved blot at læse i en publikation. Vi anbefaler derfor, at alle generationsskifter planlægges i god tid og i tæt samarbejde med virksomhedens rådgivere. Denne publikation kan bruges til inspiration til en drøftelse af dit generationsskifte med din rådgiver.

 

 

”Nogle af de bekymringer, der ofte er i forbindelse med generationsskiftet, er, hvad der vil ske med den virksomhed, man har opbygget og med ens familie.

Derfor handler generationsskiftet ikke blot om økonomi og jura. Det handler også om at kunne se frem til en pensionisttilværelse, hvor virksomheden lever videre – og at vide, at de efterladte er godt sikrede.

Det er vigtigt, at vi skaber en 1:1 relation mellem os og kunden. Samarbejdet er ikke blot
et ”virksomhed-til-virksomhed forhold, men også et menneske-til-menneske forhold "

Søren Yde
Statsautoriseret revisor & Partner
BRANDT revision & rådgivning