Ejerskifte

Køb, salg og fusion af virksomhed

Køb og salg af en virksomhed kan være en kompliceret sag. Det kræver derfor en solid afdækning af virksomhedens stærke og svage sider, både fra køber og sælgers side.

Rådgivning ved ejerskifte

Vi kan hos BRANDT revision & rådgivning hjælpe dig med dit ejerskifte. Vi er specialiser i rådgivning ved køb og salg af virksomheder.

Køb af virksomhed

Har du netop overtaget en virksomhed, eller går du blot med tanker om at købe en allerede eksisterende forretning? Så er du i gode hænder hos BRANDT. Vi kan yde kvalificeret rådgivning, hjælp og vejledning til alle slags virksomhedskøb - fra start til slut.

 

Salg af virksomhed

Det er naturligvis ikke kun køb af virksomhed, vi kan rådgive dig hele vejen omkring - vi kan selvfølgelig også hjælpe, når du som virksomhedsejer sidder på den anden side af bordet og påtænker at sælge. Hos BRANDT revision & rådgivning har vi stor respekt for den indsats, der kræves for at opbygge og lede en virksomhed, og vi arbejder altid benhårdt for at sikre, at hele overdragelsesprocessen forløber så glat og tilfredsstillende som muligt.

Rådgivning ved køb af virksomhed

 • Vi hjælper dig med værdiansættelse af virksomheden, så du er sikret en fair købspris.
 • Vi rådgiver dig i alle aspekter af virksomhedsovertagelsen, herunder:
  • Hjælp til udarbejdelse af finansieringsstruktur, så du opnår økonomisk balance.
  • Gennemgang af virksomhedens skatteforhold- og positioner.
  • Grundig overvejelse af alle forhold i forbindelse med virksomhedsovertagelsen, etiske såvel som forretningsmæssige.
  • Gennemgang af tidshorisonten på din investering, både på kort og langt sigt.
  • Hjælp til eventuelt frasalg af dele af virksomheden efter overtagelse.
  • Udarbejdelse af exit-model, så du er godt klædt på, når du vil sælge videre.
 • Vi deltager i købsforhandlinger med sælger sammen med dig, så du altid har en kompetent rådgiver ved din side.
 • Vi udfører due diligence på skat og andre finansielle forhold i virksomheden, så du både undgår ubehagelige overraskelser og opnår den optimale skatteposition.
 • Vi agerer tovholder gennem hele overtagelsesprocessen.
 • Vi indhenter alle de nødvendige garantier og tilsikringer fra sælger, så du ikke løber unødige økonomiske risici.
 • Vi udarbejder købsaftalen for dig og lukker alle juridiske huller.
 • Vi hjælper dig med lånoptagelse, hvis det er nødvendigt, og sikrer dig optimale lånebetingelser.

 

Rådgivning ved salg af virksomhed

 • Vi gennemgår og kortlægger virksomhedens finansielle forhold.
 • Vi sørger for at udarbejde en overordnet plan for salgsprocessen.
 • Vi hjælper dig med at gøre virksomheden klar til salg.
 • Vi skaber overblik over alle virksomhedens investeringer.
 • Vi foretager risikostyring og udviser rettidig omhu.
 • Vi hjælper med at udarbejde en udførlig overtagelsesmodel.
 • Vi hjælper dig med virksomhedens økonomistyring og budgettering.
 • Vi optimerer og effektiviserer på virksomhedens økonomiske forhold, herunder skat.
 • Vi foretager de indviklede beregninger og nødvendige kalkulationer, så du ikke behøver.
 • Vi sørger for korrekt værdiansættelse af virksomheden, så du kan kræve den rette salgspris.
 • Vi hjælper dig med at identificere potentielle købere.
 • Vi hjælper med at forberede overdragelse af virksomheden, når næste generation står klar i kulissen.

Nærværende og personlig service – lokalt, nationalt og internationalt

 

Visionær, Innovativ og altid tilgængelig

 

Værdiskabende rådgivning – Sammen udvikler vi din virksomhed

Due diligence – ved køb af virksomhed

Due diligence er den proces der sikrer og kontrollerer de faktiske forudsætninger ved overdragelse af virksomheder. Det omfatter også en tilsvarende proces ved fusion og etablering af samarbejde mellem virksomheder.

Processen gennemføres i større eller mindre omfang uanset om der overdrages aktiver, aktiviteter eller selskaber. Arbejdet omfatter gennemgang af juridiske, økonomiske og andre forhold der er relevante i en planlagt eller påtænkt overdragelse eller overgang af rettigheder og pligter.

Processen gennemføres i samarbejde med dig og efter nærmere aftale mellem dig og virksomhedens øvrige rådgivere - sædvanligvis en advokat.

Brandt Revision & Rådgivning har stor erfaring i due diligence undersøgelser forud for en række fusioner og virksomhedsovertagelser og stiller gerne erfaring og viden til rådighed for dig. Brandt Revision og Rådgivning er dermed din sikkerhed for korrekt indsigt de forhold som er afgørende for korrekt og sikker vurdering af det der skal overtages, fastlæggelse af forudsætningerne for gennemførelse af overtagelses forhandlingen samt strukturering og integration af virksomheden efter overtagelsen.

ejerskifte og salg af virksomheder

Generationsskifte i Frederiksbjerg El
”I forbindelse med, at jeg skulle overtage min fars virksomhed Frederiksbjerg El,  var BRANDT en vigtig part i forhold til planlægning af processen.

Sammen fik vi lavet en løsning, hvor både min far og jeg er meget tilfredse med den aftale vi fik lavet.

Efter 10 år som selvstændig har  BRANDT været rådgiver i forbindelse med, at en af mine medarbejdere i 2018 indtrådte som medejer i Frederiksbjerg El”

 

Generationsskifte

Generationsskifte kræver forberedelse og rådgivning i god tid.

Mange står overfor generationsskifte af deres virksomhed. BRANDT har gennemført mange skifte med stor tilfredshed for alle involverede partnere.

Ved hjælp af nedenstående link kan du læse mere om generationsskifte og samtidig også hente vores store publikation om emnet, så du kan blive klar rettidigt til dit generationsskifte.

Læs mere om Generationsskifte og hent vores publikation her