Personalegoder

Valgmulighederne blandt personalegoder er mange men kræver kendskab til de skattemæssige konsekvenser.

Der indgår mange forhold i fastholdelse og aflønning af virksomhedernes medarbejdere. Et ikke uvæsentligt element er sammensætning af fleksible lønpakker, hvor kontantløn kombineres med forskellige goder virksomheden stiller til rådighed for medarbejderne. Her spiller beskatningen af de forskellige ordninger en vigtig rolle.

BRANDTs publikation “Personalegoder” beskriver beskatningen af en række forskellige personalegoder.

personalegoder

Personalegoder

Personalegoder er reelt set løn, der udbetales i goder og derfor er det som udgangspunkt også markedsværdien af det enkelte personalegode, der anvendes, når godet skal beskattes. Der er mange forskellige personalegoder lige fra gaver til ansatte og til kantineordninger. Vi har udgivet en e-bog, for at kunne gennemgå mulighederne og de skattemæssige konsekvenser for både virksomhede og medarbejdere ved de mest anvendte personalegoder.

Der er næsten ingen ende på, hvad en virksomhed kan tilbyde af personaldgoder til medarbejderne. Fælles for dem alle er, at de skal beskattes, fordi de i praksis udgør en del af den løn, som medarbejderen får udbetalt.

Fem skattemæssige modeller for personalegoder

Når skatten skal beregnes, anvendes der fem forskellige modeller. Hvilken model der anvendes, afhænger helt af personalegodets type. De fem modeller er:

  • Beskatning af markedsværdien
  • Beskatning efter standardsatser
  • Skattefri personalepleje
  • Bagatelgrænse for personalegoder, der er arbejdsrelaterede
  • Bagatelgrænse for mindre personalegoder

Set med medarbejdernes øjne er personalegoder som beskattes af markedsværdien de mest uinteressante. Her er det bare virksomheden, som har købt godet i stedet for medarbejderen. Det kunne lige så godt være klaret ved, at virksomheden havde givet medarbejderen lidt ekstra i løn, så han eller hun selv kunne have købt det pågældende gode. Det eneste medarbejderen sparer rent skattemæssigt, er AM-bidraget.

Andre personalegoder beskattes efter nogle standardtakster. Det gælder f.eks. fri telefon, bil og sommerbolig. Her kan der opnås en skattemæssig gevinst for medarbejderen, hvis den skattemæssige standardsats for disse personalegoder er lavere end markedsværdien – hvad den oftest er.

Skattefri personalepleje

Skattefri personalepleje omfatter alle de personalegoder, der er svære at værdiansætte. Det gælder for eksempel kaffe, te og frugt, som firmaet stiller til rådighed for medarbejderen. Firmaets frokostordning er også omfattet og takseres af SKAT som skattefri på betingelse af en vis medarbejderbetaling.

Selv om de fleste af denne type personalegoder har en mindre værdi, er der ikke nogen fast beløbsgrænse for, hvor dyr denne personalepleje er. Grænsen flytter sig løbende i takt med udviklingen i prisniveau og den almindelige opfattelse i samfundet af, hvad der kan regnes ind under denne form for personalegode.

Dog gælder det, at personalegodet skal være tilgængeligt for alle medarbejdere, og ikke kun bestemte grupper, for at være omfattet af beskatningsreglerne for denne type personalegode. Samtidig skal personalegodet forefindes på arbejdspladsen, og medarbejderen må ikke selv deltage i finansieringen af godet ved at gå ned i kontantlønnen.

Arbejdsrelaterede personalegoder

Arbejdsrelaterede personalegoder handler om goder, som arbejdsgiveren stiller til rådighed for medarbejderen af hensyn til arbejdets udførelse.

Det gælder for eksempel mad og drikke ved overarbejde, aviser og andre abonnementer som bruges i arbejdet, ønsket eller påkrævet beklædning betalt af arbejdsgiveren, vareafprøvning af firmaets produkter, samt for eksempel vaccinationer af medarbejderne.

De arbejdsrelaterede personalegoder er skattefri for medarbejderen så længe den samlede værdi af goderne ikke overstiger 6.200 kr. (2020-tal). Hvis værdien overstiger bagatelgrænsen beskattes medarbejderen af hele værdien og ikke kun den del, der overstiger bagatelgrænsen.

Mindre personalegoder

Gaver til ansatte og andre personalegoder med en værdi på under 1.200 kr. (2020-tal) på årsbasis, beskattes ikke. Først hvis minimumsbeløbet overskrides, bliver medarbejderen beskattet. Men kun af den del af beløbet, der ligger over minimumsgrænsen.

Beløbet skal selvangives af medarbejderen. Arbejdsgiveren har ikke indberetningspligt, selv om minimumsbeløbet overskrides.

Læs mere om personalegoder

Det var de grundlæggende skattemæssige modeller for personalegoder. Vil du have et overblik over samtlige personalegoder og hvilke skattemæssige regler, der gælder for dem?

Så hent vores gratis e-bog i ovenstående formular, og få et fuldstændigt overblik over alle reglerne for personalegoder.

Ønsker du kontakt af en revisor kan du blot udfylde nedenstående formular.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

og modtag nyttige og faglige informationer samt spændende nyheder automatisk fremadrettet.