Udbetaling af indbetalt moms til SMV’er samt indbetalt lønsumsafgift til visse virksomheder som et rentefrit lån

Regeringen har den 9. april 2020 udarbejdet et forslag om en låneordning for SMV-virksomheder. Ordningen forventes at gælde for:

  • Små og mellemstore virksomheder, der den 2. marts 2020 har indbetalt moms for hhv. andet halvår og fjerde kvartal 2019, får mulighed for at få udbetalt beløbet igen som et rentefrit lån.
  • Den lønsumsafgift, som såkaldte metode 4-virksomheder (fx tandlæger, ergoterapeuter, vognmænd, herunder taxa, mv.) har indbetalt for 1. kvartal 2020 med frist den 15. april 2020 samt en 1/4 af lønsumsafgiften for overskud for ind­komståret 2019 (svarende til en skønnet kvartalsmæssig andel), kan udbetales som et rentefrit lån.

For at reducere statens risiko for tab på låneordningen og for at overholde EU’s statsstøtteregler vil visse virksomheder ikke være omfattet af låneordningen. Eksempelvis vil virksomheder under konkurs, rekonstruktion, tvangsopløsning og likvidation ikke være omfattet.

Det er regeringens forventning, at der åbnes for låneansøgninger for denne ordning omkring 1. maj 2020 og der kan ansøges frem til 15. juni 2020.

Lånet vil være rente- og afdragsfrit indtil 1. april 2021, hvor hele lånet skal tilbagebetales.

Det forventes, at ansøgning vil skulle foregå digitalt gennem virk.dk, og at der åbnes op herfor 1. maj 2020.

 

Regeringen drøfter aktuelt forslaget med Folketingets partier. Vi følger udvikling og opdaterer løbende denne side med de nyeste informationer. Du kan foreløbigt læse mere på Finansministeriets hjemmeside her.

Hent Faktaark fra skatteministeriet

Udbetaling af indbetalt moms til SMV’er samt indbetalt lønsumsaf-gift til visse virksomheder som et rentefrit lån

Hent Faktaark

Nærværende og personlig service – lokalt, nationalt og internationalt

 

Visionær, Innovativ og altid tilgængelig

 

Værdiskabende rådgivning – Sammen udvikler vi din virksomhed

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

og modtag nyttige og faglige informationer samt spændende nyheder automatisk fremadrettet.