Restskat for 2020

Skattestyrelsen har offentliggjort rentesatserne for restskat og overskydende skat for personer.

Restskat mv. for indkomståret 2020

Reglerne for beregning af renter og procenttillæg til restskat er som følger:

  • Hvis restskatten betales inden den 1. januar 2021, skal der ikke betales renter eller procenttillæg
  • Hvis restskatten betales i perioden 1. januar – 1. juli 2021, skal der betales en dag til dag-rente
  • Hvis restskatten først bliver betalt efter den 1. juli 2021, skal der betales et procenttillæg.

 

Betaling inden nytår

Der skal ikke betales hverken dag til dag-rente eller procenttillæg.

Vær opmærksom på, at der kan være forskellige frister for ”rettidig” indbetaling inden årets udgang afhængig af, om der bruges netbank eller dankort.

Er man selvstændigt erhvervsdrivende og anvender virksomhedsordningen, kan det skattemæssigt være en fordel at vente med at betale restskatten indtil 2021 mod betaling af en dag til dag-rente. Det skyldes, at frivillige indbetalinger af restskat i virksomhedsordningen anses som private hævninger. Ved at afvente betaling til 2021 udskyder man beskatningen af det hævede beløb ét år, og man kan nøjes med at betale renter af skatten, indtil den dag betaling sker.

Betaling i perioden 1. januar 2021 – 1. juli 2021

Ved indbetaling af restskat i perioden 1. januar 2021 – 1. juli 2021 skal der betales dag til dag-rente, der udgør 1,8 % p.a. Dag til dag-renten kan ikke fratrækkes.

Restskat, der ikke er indbetalt senest den 1. juli 2021

Er restskatten for indkomståret 2020 ikke indbetalt senest den 1. juli 2021, skal der betales et fast procenttillæg på 3,8 %. Procenttillægget kan ikke fratrækkes.

Hvis restskatten for indkomståret 2020 udgør 121.000 kr., indregnes 21.000 kr. med tillæg af 3,8 % eller i alt 21.798 kr. i forskudsskatten for indkomståret 2022. Den resterende restskat på 100.000 kr. med tillæg af 3,8 % eller i alt 103.800 kr. opkræves fordelt på tre rater i august, september og oktober 2021.

 

AM-bidrag

AM-bidrag er omfattet af reglerne om restskat. Det betyder, at der også ved for lidt betalt AM-bidrag skal betales en dag til dag-rente eller procenttillæg.

 

Overskydende skat

Ved udbetaling af overskydende skat for indkomståret 2020 får man ikke et procenttillæg, da dette er beregnet til 0,0 %.

REVITAX A/S