Overblik over afgiftssatser i 2019 og 2020

Brændsler

Afgifterne på brændsler ændres igen fra 1. januar 2020. Nedenfor er en oversigt over afgifterne for 2019, samt de nye afgifter for 2020.

 

Energiprodukt   2019   2020  
    Afgiftssatser Godtgørelse Afgiftssatser Godtgørelse
Elafgift øre/kWh 88,4 88 89,2 88,8
Elektricitet til opvamning og køling øre/kWh 88,4 62,5 89,2 68,2

Godtgørelse af elafgift

Nedenfor er en oversigt over afgiften på elektricitet, og hvor stor en andel af afgiften, som man kan få godtgjort ved almindeligt procesforbrug i 2019 og 2020. Herudover gælder specielle regler for forbrug af elektricitet til opvarmning og komfortkøling, ligesom man kan få godtgjort hele elafgiften af elektricitet der anvendes til elproduktion. Godtgørelse gives alene for den momspligtige del af virksomheden.

 

Energiprodukt   2019   2020  
Brændsel   Afgiftssats CO2-afgift Afgiftssats CO2-afgift
Naturgas kr/Nm3 2,225 0,396 2,246 0,4
Anden gas og dieselolie kr/L 2,016 0,465 2,035 0,469
Fuelolie kr/ton 2,284 556 2,306 561
Kul kr/GJ 56,2 16,6 56,7 16,8

Vandafgift

Afgifterne på vand kan ses i tabellen nedenfor. Momsregistrerede virksomheder kan få tilbagebetalt afgiften af den af virksomheden forbrugte afgiftspligtige vand, der vedrører den momspligtige aktivitet.

 

Afgiftssatser   2019 2020
Vandafgift kr./m3 6,18 6,18

Bidrag til drikkevandsbeskyttelse. 
Bidraget er nedsat fra 2018 og betales til og med den 31. december 2020

kr./m3 0,19 0,19

Kontakt din lokale BRANDT revisor 

Hvis du har brug for mere information eller personlig rådgivning, så står vi i BRANDT altid klar til at vejlede dig og din virksomhed.

Kom i kontakt med en specialist

Nærværende og personlig service – lokalt, nationalt og internationalt

 

Visionær, Innovativ og altid tilgængelig

 

Værdiskabende rådgivning – Sammen udvikler vi din virksomhed

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

og modtag nyttige og faglige informationer samt spændende nyheder automatisk fremadrettet.