Mulighed for genoptagelse

– aktiver/passiver udtaget af virksomhedsordningen

Skattestyrelsen har offentliggjort et styresignal (SKM2020.297), der giver mulighed for genoptagelse i situationer, hvor Skattestyrelsen fejlagtigt har udtaget aktiver/passiver primo indkomståret samt finansielle kontrakter til 0 kr. i værdi.

 

Baggrund

Skattestyrelsen udsendte i 2017 (SKM2017.622) et styresignal, der beskrev, hvordan aktiver og passiver samt finansielle kontrakter skulle udtages af virksomhedsordningen i situationer, hvor et sådan aktiv, passiv eller finansiel kontrakt fejlagtigt indgik i virksomhedsordningen.

 

To fejl

Det er desværre konstateret, at Skattestyrelsen har administreret dette styresignal forkert. Dette har betydet, at aktiver eller passiver fejlagtigt er blevet udtaget af virksomhedsordningen primo indkomståret, hvilket er i strid med VSL § 2 stk. 5.

Ydermere har man konstateret, at finansielle kontrakter fejlagtigt er blevet udtaget af virksomhedsordningen til 0 kr. i værdi, uagtet at den finansielle kontrakt enten har haft en positiv eller negativ værdi.

 

Muligheder for genoptagelse

Som følge af disse fejl er der nu givet mulighed for genoptagelse af gamle år.

 

Ordinær genoptagelsesfrist

Der er mulighed for at anmode om ordinær genoptagelse for perioden 2017 – 2019.

 

Ekstraordinær genoptagelsesfrist

Der er ligeledes åbnet op for, at der kan anmodes om genoptagelse helt tilbage til 2014.

Anmodningen om ekstraordinær genoptagelse skal ske senest den 3. januar 2021 (6 måneder efter udgivelse af dette styresignal).

Hertil bemærkes det, at Skattestyrelsen ikke kan genoptage sager om udtagning af aktiver og passiver, som fejlagtigt er indgået i virksomhedsordningen, og som er hævet ud primo året, medmindre den skattepligtige anmoder herom.

 REVITAX A/S