Midlertidig lønkompensation til private virksomheder

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået aftale om lønkompensation til virksomhederne for at fastholde medarbejdernes ansættelsesforhold i virksomhederne som følge af Coronavirussen/COVID-19.

(updateret 31-03-2020)

Hvem er lønkompensationen gældende for?

Ordningen gælder for private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af coronavirus/cOVID-19, og som derfor står overfor at varsle afskedigelser for minimum 30% af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.

 

Hvad er tidsrammen for kompensation?

Kompensationsordningen vil gælde fra og med 9. marts til og med 9. juni 2020.

 

Hvad kan man få i lønkompensation?

Virksomheder kan få en lønkompensation fra staten på 75% af de pågældende medarbejderes løn, såfremt de undlader at varsle fyringerne. Der ydes følgende kompensation:

For fastansatte maksimalt 30.000 kr. pr. måned,

For timelønnede udgør kompensation 90%, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned.

Medarbejderne skal til gengæld give afkald på fem dages ferie eller afspadsering. Har de ikke ferie eller afspadsering til gode, kan de lønreduceres i fem dage.  

Hvordan ansøger man lønkompensation?

Virksomhederne skal ansøge om kompensation på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal www.Virk.dk  

De lønudgifter, der kompenseres i denne ordning, kan ikke medtages i grundlaget for opgørelse af kompensation i andre COVID-19 støtteordninger.

OBS - Ansøgninger modtages ikke før ordningen åbnes.
Erhvervsstyrelsen arbejder på at kunne modtage de første ansøgninger medio uge 13 og begynde at udbetale de første lønkompensationer i ugen efter.

Hvilken dokumentation skal der stilles til lønkompensation?

Der stilles krav om, at virksomhederne efterfølgende, med revisorbistand, skal dokumentere, at de har hjemsendt de berørte medarbejdere i den angivne periode, hvor ordningen gælder. 

Medarbejderne, som sendes hjem, skal i ansøgningen og den efterfølgende revision, registreres på CPR-nummer.

 

Du kan finde mere relevant info om lønkompensation her:

Virksomhedsguiden

Hvis du har spørgsmål til regeringens tiltag, eller hvis du har behov for drøfte din økonomi, skal du være velkommen til at kontakte dit nærmeste BRANDT kontor.


Vi tales ved

 

KONTAKT

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

og modtag nyttige og faglige informationer samt spændende nyheder automatisk fremadrettet.