Midlertidig lønkompensation for lønmodtagere

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået aftale om lønkompensation til virksomhederne for at fastholde medarbejdernes ansættelsesforhold i virksomhederne som følge af Coronavirussen/COVIOD-19.

Ordningen er tiltænkt som et alternativ til at undgå afskedigelse af medarbejdere.

Guide til midlertidig lønkompensation for lønmodtagere 

I guiden finder du svar på de typiske spørgsmål indenfor lønkompensation i forhold til regeringens hjælpepakker. (updateret 31-03-2020)

 

Hvem er lønkompensationen gældende for?

Ordningen gælder for private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af coronavirus/COVID-19, og som derfor står overfor at varsle afskedigelser for minimum 30% eller mere end 50 fast ansatte.

Medarbejderen skal have været ansat før 9. marts 2020.

Hvad er tidsrammen for kompensation?

Der kan søges om kompensation for medarbejdere, der hjemsendes i dele eller hele perioden 9. marts – 9. juni 2020.

Der kan søges allerede nu og frem til 30. juni 2020. 

Hvad kan man få i lønkompensation?

Virksomheder kan få en lønkompensation fra staten på 75% af funktionærers løn og 90% af lønnen for timelønnede. Der ydes følgende kompensation:

For funktionærer maksimalt 30.000 kr. pr. måned,

For timelønnede maksimalt 30.000 kr. pr. måned.

Medarbejderne skal til gengæld give afkald på fem dages ferie eller afspadsering. Har de ikke ferie eller afspadsering til gode, kan de lønreduceres i fem dage.  

Hvordan ansøger man lønkompensation?

Virksomhederne skal ansøge om kompensation på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal www.Virk.dk  

De lønudgifter, der kompenseres i denne ordning, kan ikke medtages i grundlaget for opgørelse af kompensation i andre COVID-19 støtteordninger.

Hvilken dokumentation skal der stilles til lønkompensation?

Inden du søger, skal du sikre, at du lever op til kriterierne, men du skal også have følgende klar;

  • Hvor mange medarbejdere du søger kompensation for
  • CPR-nr., navn, løn, forventede ugentlige timetal og information om medarbejder er funktionær, ikke-funktionær eller elev/lærling
  • Periode, der ønskes kompensation for
  • Kontaktinformation på kontaktperson, som Erhvervsstyrelsen kan kontakte ifbm. ansøgningen

 

 

Hos BRANDT står vi klar til at hjælpe dig med dine spørgsmål. Du skal være velkommen til at kontakte os for en gratis og uforpligtende drøftelse.

 

KONTAKT COVID-19 Task Force

 

Krav og dokumentation

Der stilles krav om, at virksomhederne efterfølgende, med revisorbistand, skal dokumentere, at de har hjemsendt de berørte medarbejdere i den angivne periode, hvor ordningen gælder. 

 

Du kan finde mere relevant info om lønkompensation her:

Virksomhedsguiden

Nærværende og personlig service – lokalt, nationalt og internationalt

 

Visionær, Innovativ og altid tilgængelig

 

Værdiskabende rådgivning – Sammen udvikler vi din virksomhed

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

og modtag nyttige og faglige informationer samt spændende nyheder automatisk fremadrettet.