Overvejer du mulighederne for at investere eller søger du investorer?

Så kan du måske få fordel af investorfradrag!

I slutningen af 2018 fik investorer en mulighed for at få fradrag baseret på deres investering – det såkaldte investorfradrag.

Fysiske personer, der investerer i ”målselskaber” kan få et ligningsmæssigt fradrag på 59 % af det investerede beløb dog maksimalt kr. 400.000 (2019-22) ved en direkte investering og kr. 125.000 (2019-22) ved investering via en investorfradragsfond.

Fradraget gives som ligningsmæssigt fradrag, der gennemsnitligt udgør 25,6 %.

Eksempel  
Investering kr. 400.000
Investorfradrag, 59 % kr. 236.000
Sparet skat, 25,6 % kr.   60.416

For at få dette fradrag skal der investeres kontant, og en godkendt revisor skal erklære sig om at pågældende selskab er et såkaldt ”målselskab”.

Målselskaber skal være;

  • I opstarts- eller vækstfase, dvs. aktiv i mindre end 7 år eller har brug for kapitalindskud, der udgør min. 50 % af den gennemsnitlige omsætning de seneste fem år (i henhold til forretningsplan)
  • Ikke overvejende passiv kapitalanbringelse
  • Under 250 ansatte, omsætning max. EUR 50 mio. (ca. 373 mio. kr.) og balance på max EUR 43 mio. (ca. 320 mio. kr.)
  • Ikke børsnoteret
  • Ikke foretaget udlodninger de seneste tre år, der overstiger årets resultat

Hvis investorfradrag lyder interessant, skal du være velkommen til at ringe og høre mere.

Hvis du er investor kan vi hjælpe med at forklare betingelser og krav, samt udarbejde erklæring om målselskabet. Herudover kan vi hjælpe med at opdatere dine skattemæssige forhold.

Hvis du er et målselskab kan vi hjælpe med at forklare betingelser og krav, herunder vurdere hvorvidt dit selskab er et ”målselskab”. Hvis du er målselskab, kan vi udarbejde erklæring herom til brug for tiltrækning af investorer.

Bliv kontaktet af en revisor