Husk at følge op på registrering af reelle ejere

Reglerne omkring registrering af reelle ejere er i løbet af 2019 blevet skærpet. Det betyder at man som virksomhed skal være opmærksom på en række forhold, der træder i kraft 10. januar 2020.

Årlig kontrol

Virksomheder har pligt til, mindst en gang om året, at sikre, at de registrerede oplysninger om reelle ejere er korrekte.

Resultatet af undersøgelsen skal fremlægges på den ordinære generalforsamling.

Revisorer skal indberette uoverensstemmelser

Personer og virksomheder, der er omfattet af hvidvaskloven, såsom eksempelvis banker og revisorer, skal indberette uoverensstemmelser i registreringen af reelle ejere som de bliver bekendt med. Indberetningen skal ske til Erhvervsstyrelsen, der står for den videre behandling.

Uoverensstemmelser kan være alt fra fejl i navn, adresse eller ejerandel.

Det anbefales at oplysninger om reelle ejere hurtigst muligt bliver kontrolleret. Det er uvist hvad konsekvenserne af en uoverensstemmelse vil være, ud over en partshøring og korrektion, men alene den administrative byrde ved drøftelser med Erhvervsstyrelsen bør, være incitament nok til at få gennemgået oplysningerne.

Bliv kontaktet af en revisor