Husk at få omregistreret dit IVS

Nye regler for omregistrering af IVS

Folketinget har den 17. december 2020 besluttet at lempe en smule på reglerne for omregistrering af IVS’ere. Lempelsen bør føre til at færre IVS’ere bliver opløst.

Samtidig er fristen for omregistrering udskudt til 15. oktober 2021. Det betyder, at beslutning om omregistrering skal træffes senest 15. oktober 2021, og anmeldes til Erhvervsstyrelsen senest den 29. oktober 2021.

Skulle det ske, at man ikke får truffet beslutningen i tide, kan Erhvervsstyrelsen fastsætte en yderligere frist, der efter praksis er fire uger.

Er omregistreringen ikke gennemført inden fristen, vil selskabet blive tvangsopløst. En genoptagelse vil kræve en revisorerklæring, der bekræfter, at hele selskabskapitalen er til stede. Eller sagt med andre ord; revisor skal bekræfte, at selskabets egenkapital minimum udgør kr. 40.000.

Konkret er det besluttet, at IVS’ere kan omregistreres til ApS ved at indskyde forskellen mellem selskabskapital og kr. 40.000. Hvis man har stiftet IVS med kr. 1.000 i selskabskapital, kan man omregistrere til ApS ved at indskyde kr. 39.000.

 

Indskud ved omregistrering af IVS

Når man registrerer omregistreringen, skal man dokumentere indskuddet enten ved bankbilag, der viser, at beløbet er på bankkonto, revisorerklæring, der bekræfter, at beløbet er indbetalt på kontoen eller af en advokat.

Indskuddet kan også ske ved indskud af andre værdier end kontanter. Det kan være man indskyder en bil eller ejendom, eller andet aktiv. I disse tilfælde, vil man skulle have en vurderingsberetning fra en revisor. Med vurderingsberetningen bekræfter revisor, at det indskudte aktiv mindst har den værdi, det indskydes med.

Herudover er det fortsat muligt at omregistrere ved, at revisor afgiver en erklæring på, at selskabskapitalen er til stede, og at selskabskapitalen og den særlige IVS-reserve mindst udgør kr. 40.000.

Når man vurderer, hvordan man skal omregistrere sit IVS, bør man overveje, hvad der er billigst. Hvis man har negativ egenkapital, vil det højst sandsynligt være billigst at indskyde den resterende selskabskapital.

Hvis man omvendt har positiv egenkapital, er der en sandsynlighed for, at det er billigere at betale for en revisorerklæring fremfor at indbetale yderligere kapital, men det skal vurderes ud fra de konkrete forhold, da et indskud på selskabskapitalen vil tilgå anskaffelsessummen for anparterne, og dermed også kan trækkes fra den dag, man eventuelt sælger anparterne.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

og modtag nyttige og faglige informationer samt spændende nyheder automatisk fremadrettet.