FORHOLDSREGLER I BRANDT SOM FØLGE AF COVID-19 OG REGERINGENS ANBEFALINGER

BRANDT følger regeringens anbefalinger - men forsøger i videst muligt omfang at opretholde fuldt aktivitetsniveau.

BRANDT tager den aktuelle situation med udbredelsen af COVID-19 meget alvorlig. Vi lægger derfor vægt på, at vi i fællesskab med resten af Danmark gør, hvad vi kan for at bidrage til at begrænse spredningen af coronavirus. Samtidig er vi også bevidste om at bidrage til, at tingene fortsat kan køre hos os og vores kunder.

 

På den baggrund har vi i BRANDT iværksat en række tiltag:

Vi har besluttet, at vores medarbejdere kan medtage de dertil egnede opgaver til udførelse på hjemadressen. Vores medarbejdere vil stadig være tilgængelige på mail eller telefon, og vores 11 kontorer vil fortsat være åbne.

Fysiske møder vil blive begrænset mest muligt. I stedet vil vi holde møderne som Skype- eller telefonmøder. Hvis det er nødvendigt med et fysisk møde, vil antallet af deltagere blive begrænset til et minimum.

Opgaver, som alene kan udføres på kundens adresse, udskydes, såfremt dette er muligt i foreløbigt 14 dage. Kan opgaven ikke udskydes eller udføres fra BRANDTs kontor eller medarbejderens hjemadresse, vil kunden blive kontaktet med henblik på at indgå i en dialog om diverse forholdsregler.

Kunder og samarbejdspartnere, som har indgået aftaler med medarbejdere i BRANDT, vil blive kontaktet af os for at aftale nærmere om mødeform.

Alle opgaver vil blive løst i videst muligt omfang. Skulle situationen betyde, at aftalte frister m.m. ikke kan overholdes, vil du naturligvis som kunde eller samarbejdspartner høre fra os.

BRANDTs medarbejdere er bevidste om at følge regeringens anbefalinger og overholde de normer, der udstedes, så vi alle i fællesskab kan bidrage til at komme bedst muligt igennem den aktuelle situation.

Har du spørgsmål i forbindelse med dette eller andet, så kontakt os, som du plejer, eller find yderligere kontaktoplysninger her på brandtrevision.dk - KONTAKT eller find din lokale revisor under AFDELINGER