FINANSLOV 2020 – Nyheder på skatteområdet

Første del af finanslov 2020 - Afskaffelse af forældrekøb og hovedaktionærnedslaget

Regeringen har den 2. december 2019 i samarbejde med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet udarbejdet finansloven for 2020.

Regeringens finanslovaftale bygger blandt andet på flere stramninger i skatteregler. I denne nyhed ser vi nærmere på disse elementer, og hvilken betydning de har for jer.

Afskaffelse af forældrekøb i virksomhedsordningen mv.

De gældende regler vedrørende forældrekøb giver mulighed for at anvende virksomhedsordningen til at trække renteudgifter på forældrekøbslejligheder fra i egen eller ægtefælles lønindkomst mv. (personlig indkomst før AM-bidraget). Dermed har renteudgifter i virksomhedsordningen en fradragsværdi på op til ca. 55,9 %. for topskatteydere mod normalt ca. 25,6-33,6 %, hvis virksomhedsordningen ikke anvendes.

Aftalepartierne er enige om at ændre reglerne, så udlejning af bolig til nærtstående ikke kan indgå i virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen. Det vil indebære, at forældrekøb ikke kan indgå i ordningerne.

Forældre vil således fortsat kunne købe en lejlighed og udleje den til deres børn, men det vil ikke kunne lade sig gøre med særlige skattemæssige fordele.

Reglerne ønskes iværksat til ikrafttrædelse i 2021.

Vi mener, at denne stramning er meningsløs, eftersom renten pt. er særdeles lav og efterlader fordele, der nok giver større kontroludgifter end indtægter. Det spændende er nu hvordan forældrekøbslejligheder skal trækkes ud af virksomhedsregnskaberne. Det kan blive dyrt hvis der eksempelvis er opsparet overskud. Hvis beskatning af opsparet overskud er en væsentlig post, bør det overvejes at forsøge at bibeholde virksomhedsordning ved oprettelse af ny virksomhed.

Afskaffelse af hovedaktionærnedslaget

Hovedaktionærer, der har erhvervet deres aktier før den 19. maj 1993, er efter gældende regler berettiget til et særligt hovedaktionærnedslag i den skattepligtige avance på op til 25 %. Et maksimalt nedslag indebærer, at skatten af aktiegevinsten nedsættes fra 42 % til 31,5 %. Aftalepartierne er enige om at afskaffe det særlige hovedaktionærnedslag, så fremtidige gevinster beskattes fuldt ud. Med den nye lov vil alle hovedaktionærer blive beskattet ens og på samme vis som andre personer, der ejer aktier. Stramningen ønskes sat i værk med virkning fra 1. februar 2020.

 

Vi mener, at det bliver spændende at se de overgangsregler, der begrænser stramningen til fremtidige gevinster – og ikke mindst om fremtidige gevinster skal forstås som realiserede gevinster – hvilket reelt betyder lovgivning med tilbagevirkende kraft. Sidstnævnte er set før, men det er ikke god lovgivningsskik. Vi forudser pres på omstruktureringer, aktiesalg og likvidering inden de nye regler træder i kraft.

Kontakt din lokale BRANDT revisor

For at holde øje med overholdelse af reglerne er det besluttet, at skattestyrelsen skal have et nyt skattecenter samt 250 nye medarbejdere til styrket kontrol. Herudover skal der tilføres yderligere ressourcer til analysering af effekten af øget skattekontrol.

Alt i alt forventes fremtiden at bringe en række stramninger og øget kontrol af overholdelse. Det kan derfor kun anbefales, at du tager fat på din lokale BRANDT Revisor så vi kan drøfte hvorvidt din virksomhed bliver berørt af stramningerne, og selvfølgelig i hvilket omfang, samt hvad I kan gøre for at overholde reglerne.

 

Kontakt os

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

og modtag nyttige og faglige informationer samt spændende nyheder automatisk fremadrettet.