Fejl i registrering af reelle ejere kan nu føre til indberetning

Nye regler i selskabsloven omkring indberetning af fejl i reelle ejere

Fra på fredag, den 10. januar 2020, træder en række nye ændringer og skærpelser til hvidvasklovgivningen i kraft. En af disse ændringer kan medføre unødig administration for de selskaber, der har orden i penalhuset.

Revisorer, advokater og banker er fra fredag den 10. januar 2020 forpligtet til at indberette fejl i reelle ejere til Erhvervsstyrelsen når de bliver bekendt med dem.

Erhvervsstyrelsen sender indberetningen videre til den myndighed, der har tilsyns- og kontrolkompetencen. Herefter foretages partshøringer.

Selv hvor der er tale om en banal skrivefejl må det antages at der skal ske indberetning – også selvom fejlen bliver rettet.

Udover revisor, advokater og bankers indberetningspligt, kommer der også krav om at ledelsen minimum én gang om året kontrollerer om registreringen af reelle ejere er korrekt. Udfaldet af undersøgelsen skal fremlægges på det møde hvor det centrale ledelsesorgan godkender årsrapporten.

For at undgå den unødige administration kan det kun anbefales at bruge fem minutter på at gennemgå, og eventuelt opdatere, registreringen af reelle ejere.

Såfremt der er behov for hjælp til at opdatere registreringen, skal du være velkommen til at kontakt dit nærmeste BRANDT kontor.

BRANDT kan tilbyde dig rådgivning inden for:

I forbindelse med revision af arkitekter, kan vi tilbyde vores assistance og rådgivning inden for en lang række områder, herunder:

  • Bogføring, løn og administration
  • Revision og regnskab
  • Skat, moms og afgifter
  • Ejerskifte – herunder generationsskifte
  • Økonomisystem

Kom i kontakt med en specialist

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

og modtag nyttige og faglige informationer samt spændende nyheder automatisk fremadrettet.