Definition og eksempler - Kompensationsordning for faste omkostninger

Erhvervsstyrelsen har i samarbejde med FSR - danske revisorer udarbejdet notat på, hvilket grundlag faste omkostninger vil blive defineret.

Opdateret 21-04-2020

Hvornår kan man få kompensation for faste omkostninger?

Nedenfor gives eksempler på omkostninger, hvor der kan modtages kompensation samt hvilke omkostninger, der ikke giver ret til kompensation.

Eksempler på omkostninger, som dækkes af hjælpepakken:

Der er nedenfor givet en række eksempler på faste omkostninger, som i udgangspunktet vil blive dækket. Listen er ikke udtømmende. Det skal også bemærkes, at de oplistede omkostninger ikke vil blive dækket i det omfang, de er omsætningsbestemte i den specifikke virksomhed.

 1. Husleje
 2. Leje- og leasingomkostninger
 3. Afskrivninger på materielle og immaterielle anlægsaktiver
 4. Løbende nødvendig vedligeholdelse på materielle anlægsaktiver
 5. Nødvendig løbende rengøring
 6. Omkostninger til el og opvarmning
 7. Ejendomsskatter
 8. Licenser på anvendelse af software mv.
 9. Abonnementer (herunder forsikringer)
 10. Øvrige faste omkostninger
 11. Renteomkostninger og gebyrer, herunder bidragssatser til realkredit
 12. Nedskrivninger på letfordærvelige varer
 13. Nedskrivninger på ferskt kød, der nedfryses (slagterier)
 14. Nødbemanding til zoologiske anlæg
 15. Foder, veterinærmedicin mv. til ildere, chinchillaer eller mink

Eksempler på omkostninger, som ikke dækkes af hjælpepakken

Nedenfor er der eksempler på variable omkostninger, som ikke vil blive dækket i forbindelse med denne kompensationsordning. Listen er ikke udtømmende.

 1. Vareforbrug
 2. Løn (fast løn er dækket af andre ordninger)
 3. Salgs- og marketingomkostninger
 4. Fragtomkostninger

Eksempler på omkostninger, som hverken er variable eller faste

Der er desuden omkostninger, som hverken er faste eller variable, og som ikke vil blive dækket i denne kompensationsordning. Eksempler på dette (ikke udtømmende):

 1. Nedskrivninger, herunder på
  1. Immaterielle anlægsaktiver som goodwill
  2. Materielle anlægsaktiver som bygninger og maskiner
  3. Varelager
 2. Tab på debitorer
 3. Omkostninger til igangværende retssager og retssager, der startes op i kompensationsperioden (herunder advokatomkostninger og eventuelle erstatningsbeløb)
 4. Hensatte forpligtelser
 5. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser (realiserede og urealiserede)
 6. Omkostninger i forbindelse med fremskaffelse af egenkapital
 7. Indkomstskatter

Gratis og uforpligtende drøftelse om din virksomhed

Hos BRANDT står vi klar til at hjælpe dig med dine spørgsmål. Du skal være velkommen til at kontakte os for en gratis og uforpligtende drøftelse.

 

KONTAKT COVID-19 Task Force

Nærværende og personlig service – lokalt, nationalt og internationalt

 

Visionær, Innovativ og altid tilgængelig

 

Værdiskabende rådgivning – Sammen udvikler vi din virksomhed

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

og modtag nyttige og faglige informationer samt spændende nyheder automatisk fremadrettet.