Befordringsfradrag og logifradrag til øboere

For at styrke mobiliteten i de såkaldte yderkommuner og på øer og i øvrigt få folk til at bosætte sig der, selv om der hermed bliver langt til arbejdspladsen, har Folketinget vedtaget at gøre det forhøjede befordringsfradrag for personer bosat i yderkommuner permanent og indføre et nyt fradrag for logi til visse øboere.

Forhøjet befordringsfradrag

I 2019 udgør befordringsfradraget for transport mellem den sædvanlige bopæl og en fast arbejdsplads 1,98 kr. pr. kilometer for daglig transport i intervallet 25-120 kilometer, mens fradraget for transport udover 120 kilometer udgør 0,99 kr. pr. kilometer.

Den nedsatte sats på 0,99 kr. gælder dog ikke for personer bosat i de såkaldte yderkommuner. Det betyder, at befordringsfradrag i 2019 beregnes med satsen på 1,98 kr. pr. kilometer for al daglig transport over 24 kilometer. De udpegede kommuner med status som yderkommuner er:

Bornholm, Brønderslev, Frederikshavn, Faaborg-Midtfyn, Guldborgsund, Hjørring, Jammerbugt, Langeland, Lolland, Læsø, Morsø, Norddjurs, Odsherred, Samsø, Skive, Slagelse, Struer, Svendborg, Sønderborg, Thisted, Tønder, Vesthimmerland, Vordingborg, Ærø og Aabenraa.

Det forhøjede befordringsfradrag for personer bosat i disse kommuner har hidtil været en midlertidig ordning, men Folketinget har nu vedtaget, at ordningen er permanent. Fra og med 2019 er ordningen i øvrigt udvidet til også at omfatte personer bosat på:

Baagø, Egholm, Endelave, Hjarnø, Mandø, Nekselø, Orø, Sejerø, Tunø og Aarø.

Fradrag for logi til visse øboere

Fradrag for udgifter til overnatning forudsætter, at rejsen har haft en varighed på mindst 24 timer, og at personen på grund af afstanden mellem bopælen og et midlertidigt arbejdssted ikke har mulighed for at overnatte på den sædvanlige bopæl.

Bor man i Hanstholm og har et fast arbejdssted i København, er der ikke skattemæssigt fradrag for udgifter til overnatning i København. Betaler arbejdsgiveren sådanne overnatningsudgifter, er medarbejderen skattepligtig heraf.

For personer, der bor på ikke-brofaste øer, kan det være svært at passe jobbet på fastlandet og nå hjem for at sove på bopælen. Fra og med 2019 er der indført fradrag for udgifter til overnatning/logi – selv om der er tale om en fast arbejdsplads – for personer, der er bosat på en af de 27 ikke-brofaste øer, der er omfattet af det forhøjede befordringsfradrag.

Det er en betingelse for at få logifradraget, at afstanden mellem bopælen og det faste arbejdssted ikke muliggør overnatning på bopælen. Det betyder eksempelvis, at en person, der bor på Samsø, og som arbejder på Aalborg Sygehus, kan fratrække udgifter til overnatning/logi, når arbejdstidsophør ligger så sent, at det ikke er muligt at nå den sidste færge til Samsø.

Fradraget for logi udgør den gældende standardsats på 219 kr. (2019) pr. overnatning. Det årlige fradrag er maksimeret til 28.000 kr. (2019), som er det gældende generelle fradragsloft for rejseudgifter og fradrag for dobbelt husførelse. Fradraget indgår i det generelle fradragsloft. Det betyder, at hvis personen har fradrag for rejseudgifter til et midlertidigt arbejdssted på 18.000 kr., så resterer der kun et beløb på 10.000 kr. til fradrag for udgifter til logi i forbindelse med et fast arbejdssted.

Såvel lønmodtagere som selvstændigt erhvervsdrivende kan foretage fradrag for logi efter den nyindførte regel.

Lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven (L 146) blev vedtaget den 14. marts 2019.