Bæredygtighed hos BRANDT revision & rådgivning

Aftjent IT udstyr afhentet af Ping IT til miljørigtig genanvendelse

Hos BRANDT revision & rådgivning går vi op i miljøet, og arbejder hele tiden på at blive endnu mere bæredygtige end hvad vi allerede er. Alle virksomheder med mere end 250 medarbejder (regnskabsklasse C) er forpligtiget til at have CSR-initiativer.

CSR står for Corporate Social Responsibility som er et politisk tiltag, der handler om, at virksomheder skal tage socialt og samfundsmæssigt ansvar. Den danske betegnelse for CSR er ”virksomhedens samfundsansvar”, som blandt andet dækker over at håndtere sociale, miljømæssige og etiske udfordringer i overensstemmelse med internationalt anerkendte principper for samfundsansvar.

Hos BRANDT gør vi det til et fælles krav at have bæredygtighed på dagsorden. Vi har derfor flere CSR-initiativer i BRANDT. Et af vores initiativer er i samarbejde med Ping IT, der hjælper os med håndteringen af vores aflagte IT-udstyr.

BRANDTs samarbejde med Ping IT

Hvem er Ping IT? Ping IT A/S er en uafhængig international IT-handels- og servicevirksomhed, med et fundament i at genbruge og genanvende flest mulige materialer og produkter til det formål de er skabt til. Du kan læse mere om Ping IT her.

Hos BRANDT oplever vi med jævne mellemrum, at vores IT-udstyr har udlevet deres liv, med diverse regnskaber og skatterådgivning, og derfor har brug for at gå på pension. Men hvad gør man med ens IT-udstyr, der har tjent sin pligt?

Der er mange forskellige måder hvorpå man kan håndtere afskaffelsen af gammelt IT-udstyr, men med vores samarbejde med Ping IT sikrer vi, at vores aftjente IT-udstyr bliver afskaffet på en bæredygtig måde. Vi har siden 2018 fået afhentet vores aflagte IT-udstyr af Ping IT, der håndterer produkterne, foretager sikker datasletning og efterfølgende beslutter hvad der herefter skal ske IT-udstyret.

Som udgangspunkt prøver de altid at afsætte produkterne til andre, der kan få gavn af udstyret. Hvis der ikke er nogen der mangler det, vil udstyret blive genanvendt på en bæredygtig måde. Såfremt der ikke findes en bæredygtig måde at genanvende udstyret på, så tager Ping IT det fulde ansvar for at sikre, at udstyret oparbejdes under ordnede forhold og genbruges til nye materiale. Når vores aflagte IT-udstyr er afhentet af Ping IT, er vi derfor sikret, at det bliver håndteret på en bæredygtig måde - uanset hvad. 

IT-udstyr som er blevet for småt eller for gammelt til en virksomhed, kan sagtens være perfekt til andre. Det er vores formål, ikke alene at gøre dette område nemt og sikkert for Brandt Revision, men også at vi er i stand til at øge anvendelsen af udstyret andre steder, eller som minimum sikre, at så godt som 100% af materialerne i udstyret genvindes som råvarer fremfor bare affald.
Senior IT & Data Security Manager Kasper Georgsen fra Ping IT.

Hos BRANDT betyder det meget, at vi kan hjælpe med det sociale ansvar ved at finde initiativer der gør, at vi bliver mere bæredygtige i hverdagen. Vi mener, at det er vigtigt at have fokus på CSR-initiativer i ens virksomhed. Det bliver derfor ikke opfattet som et krav til virksomheden, men mere som et inspirerende tiltag der gør, at vi kan hjælpe til de steder der er brug for det.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

og modtag nyttige og faglige informationer samt spændende nyheder automatisk fremadrettet.