Aktieoverdragelse med succession – pengetankreglen

Landsskatteretten har stadfæstet et bindende svar fra Skatterådet, hvorefter investering i solcelleanlæg er at betragte som passiv kapitalanbringelse i relation til pengetankreglen.

Solcelleanlæg er passiv kapitalanbringelse

Uanset om overdragelse af aktier sker i levende live eller ved død, så kan aktier kun overdrages med succession, hvis virksomheden i selskabet ikke i overvejende grad består af passiv kapitalanbringelse. Den populære betegnelse er derfor pengetankreglen.

Et selskabs virksomhed anses for i overvejende grad at bestå i passiv kapitalanbringelse, såfremt mindst 50 % af selskabets indtægter stammer fra fast ejendom, kontanter, værdipapirer eller lignende, der skal anses for passiv kapitalanbringelse, eller hvis handelsværdien af selskabets sådanne ejendomme, kontanter, værdipapirer eller lignende udgør mindst 50 % af handelsværdien af selskabets samlede aktiver. Indtægt kriteriet bliver opgjort ud fra et gennemsnit af de sidste tre regnskabsår. Handelsværdikriteriet gælder både på overdragelsestidspunktet og opgjort som gennemsnittet af de seneste tre regnskabsår.

I 2018 tilskrev Skatterådet et bindende svar, hvor et selskabs investeringer i solcelleanlæg blev betragtet som passiv kapitalanbringelse. I denne situation var der tale om et selskab, som via et P/S havde investeret i solcelleparker i forskellige lande. Aktiviteten bestod i produktion og salg af el.

Skatterådets bindende svar blev herefter påklaget til Landsskatteretten. De fandt ikke, at der var tale om en reel erhvervsaktivitet for selskabet, men derimod en passiv kapitalanbringelse, idet selskabet ikke deltog aktivt i driften af solcelleanlæggene.

Landsskatteretten stadfæstede dermed det bindende svar fra Skatterådet. Det vides endnu ikke, om landsskatteretskendelsen er indbragt for domstolene.

Kontakt

Har du flere spørgsmål omkring pengetankreglen eller ønsker du personlig rådgivning, er du velkommen til at kontakte en af vores revisor eller booke et uforpligtende møde.

Book et uforpligtende møde med en revisor

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

og modtag nyttige og faglige informationer samt spændende nyheder automatisk fremadrettet.