Afskaffelse af iværksætterselskabsformen

Erhvervsstyrelsen foretog i 2018 en analyse, der havde til formål at skabe et overblik over brugen af iværksætterselskaber (IVS), herunder om de blev anvendt som tilsigtet.

Analysen viser, at iværksætterselskabsformen er blevet taget godt imod, og at der i perioden 2014-2017 er oprettet over 40.000 iværksætterselskaber. Analysen viser også, at iværksætterselskaberne har medført en forhøjet risiko for svig og opbygning af gæld til det offentlige, og at det samlede antal selskaber, der er sendt til tvangsopløsning, er steget.

Resultatet af analysen har medført, at det fra og med den 15. april 2019 ikke længere er muligt at etablere et IVS.

Samtidig med afskaffelse af adgangen til at stifte et IVS vedtog Folketinget at nedsætte kapitalkravet for anpartsselskaber fra 50.000 kr. til 40.000 kr.