Skattefri fusion over landegrænser

Det tidspunkt, hvorfra en skattefri fusion har skattemæssig virkning (fusionsdatoen), kan efter gældende regler ligge forud for det tidspunkt, hvor fusionen endeligt vedtages i de fusionerende selskaber.

Østre Landsret har i en dom af 27. oktober 2017 fastslået, at dette også var tilfældet i en sag, hvor et dansk selskab fusionerede med et tysk søsterselskab. I den konkrete sag indebar det, at en indkomst på 140 mio. kr., som det danske selskab havde haft i perioden mellem fusionsdatoen og tidspunktet for fusionens vedtagelse, ikke blev undergivet beskatning i Danmark.

Folketinget har indsat en bestemmelse i fusionsskatteloven, hvorefter muligheden for skattefri fusion med tilbagevirkende kraft ikke længere er muligt, når der er tale om en grænseoverskridende fusion, medmindre det i forbindelse med fusionen fortsættende selskab fortsat indgår i en international sambeskatning i Danmark. Den nye bestemmelse skal sikre, at indkomst optjent i Danmark inden fusionen også beskattes i Danmark.

Ændringen har virkning for fusioner, der er vedtaget i ét eller flere af de deltagende selskaber den 23. marts 2018 eller senere.

 

Lov om ændring af fusionsskatteloven (L 207) blev vedtaget den 1. juni 2018.

Ønsker at blive kontaktet

Felter markeret med * er påkrævet.

Del på: