Salg uden moms til andre EU-lande

Salg uden moms til andre EU-lande

Når en dansk virksomhed sælger varer eller tjenesteydelser uden moms til momsregistrerede virksomheder i andre EU-lande, skal den danske virksomhed i de fleste tilfælde indberette salget til ”EU-salg uden moms” – tidligere kendt som listesystemet. Der er dog visse salg af tjenesteydelser uden moms, som ikke skal indberettes.

 

EU-salg uden moms

Hovedreglen i momslovgivningen er, at handel mellem momsregistrerede virksomheder i EU skal foregå uden moms. Oplysningerne om EU-salg uden moms skal indberettes af virksomhederne og udveksles mellem medlemslandene.

 

Indberetningerne og udvekslingerne har to formål:

 

På virksomhedens momsangivelse skal værdien af salg af varer uden moms til momsregistrerede virksomheder i andre EU–lande angives i rubrik B-varer – indberettes til ”EU-salg uden moms”. Salg af tjenesteydelser uden moms til andre EU-lande, hvor køberen er betalingspligtig for momsen af ydelserne efter reglen om omvendt betalingspligt (reverse charge), skal angives i rubrik B-ydelser. Samtidig skal der ske indberetning til ”EU-salg uden moms”, dog ikke for alle typer af tjenesteydelser solgt uden moms.

 

Hvad skal indberettes?

Indberetning til ”EU-salg uden moms” skal ske elektronisk via TastSelv Erhverv og skal indeholde følgende oplysninger:

 

Varer

Salg af varer, der af sælgeren eller af køberen eller for disses regning forsendes eller transporteres til et andet EU-land, er momsfritaget, når køberen er momsregistreret i et andet EU-land. Køberen skal i stedet afregne EU-erhvervelsesmoms i købslandet. Dette momsfrie salg skal sælger indberette til ”EU-salg uden moms”.

 

Når en dansk virksomhed er mellemhandler i en såkaldt ”trekantshandel”, skal der ligeledes ske indberetning til ”EU-salg uden moms”.

 

En trekantshandel opstår, når varer sendes direkte fra en leverandør i ét EU-land til den endelige køber i et andet

EU-land efter instruktion af en mellemhandler, der bor i et tredje EU-land.

 

Når en dansk mellemhandler køber en vare hos en tysk virksomhed og sælger varen videre til en fransk virksomhed, er der tale om en trekantshandel, når varen sendes direkte fra Tyskland til Frankrig. Når den tyske virksomhed leverer varen direkte til den franske virksomhed, er der kun én varebevægelse – nemlig fra den tyske leverandør til den franske køber. Men der er to varehandler – nemlig en handel (faktura) mellem den tyske leverandør og den danske virksomhed og en anden handel (faktura) mellem den danske virksomhed og den franske køber. I ”EU-salg uden moms” anfører den danske virksomhed beløbet i kolonnen for trekantshandel med FR (Frankrig) som varemodtager.

 

Der er ikke tale om trekantshandel, hvis et eller flere af de tre lande er et land uden for EU.

 

Værdien af det samlede indberettede salg af varer til ”EU-salg uden moms” kan afstemmes til det angivne beløb i momsangivelsens rubrik B-varer og indberettes til ”EU-salg uden moms”.

 

Tjenesteydelser

Hovedreglen i momsloven er, at ved salg af tjenesteydelser fra en virksomhed etableret i Danmark til en virksomhed etableret i et andet EU-land (business to business) skal ydelsen pålægges moms i det land, hvor køber er etableret. Det betyder, at den danske virksomhed skal udstede en faktura til køberen uden moms efter reglen om omvendt betalingspligt (reverse charge).

 

Dette gælder dog ikke for tjenesteydelser vedrørende fast ejendom samt visse andre ydelser. Tjenesteydelser vedrørende fast ejendom, eksempelvis byggeydelser, udlejning af fast ejendom samt rådgivning i forbindelse med en konkret fast ejendom skal altid pålægges moms i det land, hvor den faste ejendom er beliggende. Dette gælder også, når hverken leverandøren eller køberen er etableret i landet. Når en dansk virksomhed sælger tjenesteydelser vedrørende fast ejendom til en virksomhed i et andet EU-land, skal der således altid afregnes moms i det land, hvor den faste ejendom er beliggende. Den danske virksomhed skal som udgangspunkt momsregistreres i det land, hvor ejendommen er beliggende. Såfremt den faste ejendom er beliggende i købers land, gælder den omvendte betalingspligt (reverse charge), og sælger skal derfor ikke momsregistreres i landet.

 

Der skal eksempelvis ske indberetning til ”EU-salg uden moms” ved salg af følgende tjenesteydelser uden moms til andre EU-lande:

 

Der skal dog kun ske indberetning til ”EU-salg uden moms”, såfremt tjenesteydelsen er omfattet af momslovens hovedregel. Der skal derfor ikke ske indberetning til ”EU-salg uden moms”, når der sælges en tjenesteydelse uden moms efter en af undtagelsesbestemmelserne, herunder tjenesteydelser vedrørende fast ejendom, som er den væsentligste undtagelse.

 

Indberetning – perioder og frister

Der skal som hovedregel ske månedlig indberetning til ”EU-salg uden moms”, og fristen for indberetning er den 25. i den følgende måned.

 

Der kan søges om kvartalsvis angivelsesperiode, men dette gælder dog ikke for virksomheder med månedlig angivelsesperiode for moms.

 

Der kan kun opnås tilladelse til kvartalsvis indberetning, såfremt det momsfrie EU-salg af varer – både direkte leveret til et andet EU-land og som eventuelt trekantssalg – udgør maksimalt 400.000 kr. eksklusive moms. Beløbsgrænsen skal være overholdt i igangværende kvartal og i hvert af de forudgående fire kvartaler. EU-salg af tjenesteydelser medregnes ikke i beløbsgrænsen, og der kan opnås tilladelse til kvartalsvis indberetning, uanset salgets størrelse.

 

I nedestående PDF, kan du læse flere aktuelle nyheder fra skatteinformationen.  

Jeg ønsker at blive kontaktet

Felter markeret med * er påkrævet.

Find din revisor

Del på: