Rentesatser for personers restskat

Der er indført ændrede beregningsmetoder for rentesatser for personers restskat og overskydende skat for indkomståret 2018 og senere. Det er altså først restskatten for indeværende indkomstår, der bliver berørt af de nye regler.

Den ændrede beregningsmetode betyder en forhøjelse af renten med 0,7 % for restskat. Det gælder såvel den restskat, der betales i perioden 1. januar – 1. juli, hvor renten er en såkaldt dag-dag-rente, som det faste procenttillæg, der tillægges restskat, der ikke er betalt senest den 1. juli i året efter indkomstårets udløb.

Med de gældende rentesatser for restskat for indkomståret 2017 ville det betyde en forhøjelse af dag-dag-renten fra 1,7 % p.a. til 2,4 % p.a. og en forhøjelse af det faste  procenttillæg fra 3,7 % til 4,4 %.

Ved udbetaling af overskydende skat ydes en procentgodtgørelse der for overskydende skat for indkomståret 2017 minimum skal udgøre 0,5 %, selv om beregningsmetoden viser en godtgørelse på nul. Dette minimum for procentgodtgørelse er ophævet for overskydende skat for indkomståret 2018 og senere. I 2019 vil overskydende skat derfor blive udbetalt uden procentgodtgørelse, hvis det nuværende renteniveau ikke stiger. En trøst er, at der ikke skal betales negative renter af overskydende skat, uanset renteniveau.

 

Lov om ændring af kildeskatteloven, ligningsloven m.fl. (L 174) blev vedtaget den 26. april 2018.

Del på: