Omvendt betalingspligt for moms

Omvendt betalingspligt for moms – indenlandske handler

Som hovedregel er sælgeren af en vare eller tjenesteydelse forpligtet til at afregne udgående moms, såfremt transaktionen er momspligtig. Ved omvendt betalingspligt er køberen i stedet forpligtet til at afregne momsen. Omvendt betalingspligt for moms har eksisteret i mange år ved handel med udlandet, benævnt ”reverse charge”. De seneste år er der indført regler om omvendt betalingspligt for moms ved visse indenlandske handler med varer og tjenesteydelser. Dette medfører en række administrative forpligtelser for både sælgere og købere af disse varer og tjenesteydelser.

 

Hvilke varer og tjenesteydelser?

I de seneste år er der indført omvendt betalingspligt for moms ved indenlandsk handel med følgende varer og tjenesteydelser:

 

En nærmere definition af ovennævnte varer og tjenesteydelser er ret omfattende, hvorfor der henvises til SKATs Juridiske Vejledning. Her findes en række eksempler på varer og tjenesteydelser, der skal sælges efter reglerne for omvendt betalingspligt samt en række eksempler på varer og tjenesteydelser, der omvendt ikke skal.

 

Elektronikprodukter

Detailhandelsvirksomheders salg af elektronikprodukter – mobiltelefoner, bærbare computere, tablet-pc’ere, spilkonsoller og integrerede kredsløbsanordninger – er ikke omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt. Det betyder, at reglerne ikke gælder salg fra momsregistrerede virksomheder, hvis salget af de pågældende produkter udelukkende eller overvejende sker til private forbrugere.

En detailhandelsvirksomheds salg af disse varer er ikke omfattet af omvendt betalingspligt, hvis mere end 50 % af virksomhedens samlede omsætning er salg til private forbrugere. Vurderingen foretages årligt, og en eventuel ændring har virkning for det efterfølgende år.

 

El og gas

Salg af el og gas til en videreforhandlers aftagernummer eller målersted, som defineret i reglerne om gasforsyning og elforsyning, er ikke omfattet af omvendt betalingspligt. Dette undtager blandt andet udlejere af fast ejendom fra reglerne, når de opkræver deres lejere for forbrug af el og gas.

 

Er køberen en afgiftspligtig person?

Reglerne om omvendt betalingspligt for moms ved indenlandsk handel med varer og tjenesteydelser gælder kun ved salg til ”afgiftspligtige personer”.

 

Som afgiftspligtige personer anses først og fremmest juridiske og fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed, men også offentlige institutioner, når indkøbet sker til brug for momspligtige aktiviteter i den offentlige institution. Ved selvstændig økonomisk virksomhed forstås levering af varer eller tjenesteydelser mod betaling, uanset om de pågældende varer eller tjenesteydelser er momspligtige eller ej.

 

Dette betyder, at eksempelvis læger, tandlæger, fysioterapeuter mv. har betalingspligten, når de køber varer eller tjenesteydelser omfattet af reglerne – primært relevant i relation til elektronikprodukter – og købet sker hos en sælger, der skal fakturere med omvendt betalingspligt. Det forhold, at lægen, tandtægen eller fysioterapeuten ikke har nogen momspligtig omsætning eller har en momspligtig omsætning under 50.000 kr., er uden betydning.

 

I forbindelse med køb af varer eller tjenesteydelser omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt skal en ikke momsregistret køber derfor momsregistreres, herunder virksomheder med momspligtige leverancer på maksimalt 50.000 kr. inden for en 12-måneders-periode.

 

Sælgers forpligtelser

Virksomheder, hvis salg er omfattet af omvendt betalingspligt, skal udstede en faktura uden oplysning om gældende momssats og momsens størrelse, men fakturaen skal indeholde oplysning om, at køber skal afregne den moms, der påhviler leverancen, eksempelvis ved anførsel af ”omvendt betalingspligt, køber afregner momsen”.

 

Sælgeren skal angive omsætningen af de pågældende varer eller tjenesteydelser i rubrik C på momsangivelsen.

 

Ved salg af elektronikprodukter skal sælger sikre sig, at køberen er en afgiftspligtig person, således at salget er omfattet af omvendt betalingspligt. Sælger skal tjekke, om den købende virksomhed er aktiv – www.cvr.dk – og om virksomheden er momsregistreret/lønsumsafgiftsregistreret – www.skat.dk. Er dette ikke tilfældet, bør salget ske med tillæg af moms, således at sælger ikke kommer til at betale det momsbeløb, der burde være opkrævet, fordi køberen ikke opfyldte betingelserne for at være omfattet af omvendt betalingspligt.

 

For så vidt angår salg CO2-kvoter, CO2-kreditter eller gas og elektricitetscertifikater, metalskrot samt el og gas har sælger ikke en undersøgelsespligt med hensyn til købers momsregistrering mv.

 

Købers forpligtelser

Ved køb af varer eller tjenesteydelser med omvendt betalingspligt skal køber beregne 25 % moms af købet og angive momsen sammen med virksomhedens salgsmoms i rubrikken ”salgsmoms” på momsangivelsen. Hvis køber har fradragsret for moms af indkøbet, skal den beregnede moms tillige føres i rubrikken ”købsmoms” på momsangivelsen.

 

Modtager en køber en faktura inklusive moms på elektronikprodukter, som han mener er omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt, bør han henvende sig til sælger for at få afklaret, om dette er korrekt –er sælger en detailvirksomhed, hvor mere end 50 % af omsætningen er salg til private forbrugere? Hvis sælger oplyser, at det er korrekt, at salget skal ske inklusive moms, har køber hermed sikret sig fradragsret for momsen af købet, hvis en sådan kan fratrækkes.

 

I nedestående PDF, kan du læse flere aktuelle nyheder fra skatteinformationen. 

Jeg ønsker at blive kontaktet

Felter markeret med * er påkrævet.

Find din revisor

Del på: