Ny skærpet praksis ift. kryptering af e-mails

Datatilsynet skærper sin praksis i forhold til kryptering af e-mails i den private sektor

Siden 2008 har det efter Datatilsynets praksis alene været en anbefaling, og ikke et krav, at private virksomheder anvender kryptering, når fortrolige og følsomme personoplysninger sendes med e-mail.

Datatilsynet har den 23. juli 2018 oplyst, at denne praksis nu ændres, således at det fremadrettet efter Datatilsynets opfattelse normalt vil være en passende sikkerhedsforanstaltning at anvende kryptering ved transmission af fortrolige oplysninger med e-mail via internettet.

Datatilsynet har samtidig oplyst, at denne nye praksis først vil blive håndhævet fra 1. januar 2019, således at private virksomheder har de resterende måneder af 2018 til at foretage eventuelle nødvendige tilpasninger som følge af det nye krav om kryptering.

 

Datatilsynets nyhed af 23. juli 2018 kan læses her:

https://www.datatilsynet.dk/presse-og-nyheder/nyhedsarkiv/2018/jul/skaerpet-praksis-ift-krypteret-e-mail/

Datatilsynet har efterfølgende offentliggjort en supplerende udtalelse, der uddyber den skærpede praksis rent teknisk i forhold til konkrete teknologier.  

Det anføres bl.a. i denne supplerende udtalelse, at det til enhver tid er den datatansvarlige, der - med udgangspunkt i en risikovurdering – skal vurdere, hvilket sikkerhedsniveau der er passende. Der vil således efter Datatilsynets opfattelse være typer af behandling, hvor – i kraft af den høje risiko for de registrerede – den mere sikre end-to-end kryptering vil være passende. Det kan ifølge Datatilsynet eksempelvis være tilfældet, hvis en dataansvarlig, fx et forsikringsselskab, skal sende helbredsoplysninger om et stort antal registrerede til en databehandler med henblik på udsendelse af breve. I så fald kan den dataansvarlige, på baggrund af en risikovurdering beslutte, at end-to-end kryptering vil være en passende sikkerhedsforanstaltning.

 

Du kan læse den supplerende udtalelse af 20. september 2018 og de nærmere krav til kryptering her:

https://www.datatilsynet.dk/presse-og-nyheder/nyhedsarkiv/2018/sep/teknisk-konkretisering-ift-kryptering-af-e-mail/

Hos Brandt er vi bekendt med, at mange af vores kunder allerede benytter teknologier for kryptering af e-mail til myndigheder og virksomheder m.fl. Men vi er også opmærksomme på, at der hos en række kunder kan være tekniske udfordringer med at imødekomme de nye krav om kryptering. Der findes en række udbydere af forskellige tekniske løsninger på markedet, der understøtter muligheden for sikker digital kommunikation i din virksomhed. 

 

Du kan anvende kontaktformularen til højre, hvis du ikke har en kontakt hos BRANDT, og du vil blive kontaktet af en af vores rådgivere hurtigst muligt.

Ønsker at blive kontaktet

Felter markeret med * er påkrævet.

Del på: