Ny lovgivning - Seniorskattenedslag

Skattenedslagsordningen for seniorer fandt anvendelse for personer, der i perioden fra og med indkomståret 2010 til og med indkomståret 2016 fyldte 64 år. Ordningen udløb med udgangen af 2016, og de sidste ordinære udbetalinger efter ordningen (skattenedslag) skete i foråret 2018.

En række betingelser skulle være opfyldt for at blive omfattet af dette skattenedslag. En af betingelserne var, at personen havde betalt bidrag efter ATP-loven som fuldtidsbeskæftiget i en periode på fem år.

I nogle tilfælde var der sket en fejl med hensyn til betaling af ATP-bidrag (opgørelse af beskæftigelsesgraden), og personen blev som følge heraf ikke berettiget til seniornedslag. Seniorer, som reelt opfyldte betingelsen om fuldtidsbeskæftigelse, men som blev afskåret fra seniornedslag på grund af forkerte oplysninger i ATP, kan få genoptaget deres sag, såfremt anmodning herom indsendes til ATP senest den 31. marts 2019.

Lov om ændring lov om skattenedslag for seniorer (L 30 B) blev vedtaget den 29. november 2018.

Value cannot be null. Parameter name: source

Ønsker at blive kontaktet

Felter markeret med * er påkrævet.

Del på: