Negative renter

Negative renter? - Hvorfor og kan renterne trækkes fra.

Likviditet i banken eller under hovedpuden 

Formålet med denne artikel er at give ideer til hvordan virksomhederne kan bruge den nye situation aktivt.

Tag et kig på virksomhedens likviditetsbudget. Har virksomheden konstant større indlån, er det værd at overveje om midlerne kan bruges bedre et andet sted.

 

Hvorfor kommer der negative renter?

Der er indlånsoverskud i de danske banker. Der er flere, der sætter penge ind i banken, end banken låner ud. Nationalbanken har også indlånsoverskud og kræver negative renter af bankerne. Bankerne taber derfor penge på at have et indlånsoverskud. Bankerne har tidligere dækket renteomkostningen ved at kræve en højere betaling på deres øvrige produkter, men nu kræver de en del af renteomkostningen dækket, hos de virksomheder der har indlån.

 

Er negative renter fradragsberettigede?

Der er i skattelovgivningen ikke taget højde for negative renter på indlån. Denne situation er ikke holdbar. Lovgivningen er derfor præciseret, og SKAT har derfor udsendt en vejledning, et styresignal, hvor det slås fast, at bankens kreditorer har fradragsret for renteudgifter på indlån. Du kan læse mere herom i SKATs juridiske vejledning.

Nærværende artikel er udarbejdet på grundlag af offentligt tilgængelige oplysninger og har karakter af information af generel karakter. Vi anbefaler, som altid, at du kontakter din daglige revisor for rådgivning om, hvorledes du skal forholde dig i din virksomheds konkrete situation.

Jeg ønsker at blive kontaktet

Felter markeret med * er påkrævet.

Find din revisor

Del på: