Lovlige aktionærlån

Lovlige aktionærlån fra 1. januar 2017? – men pas på!

Folketinget vedtog den 1. december 2016, at selskaber fra nytår kan yde lån til kapitalejere og ledelse i større udstrækning end tidligere. Desværre er det kun selskabsloven, der er er ændret. Der er ikke sket ændringer i de skatteretlige regler. Det betyder, at lån ydet til en hoveaktionær (en person) der har bestemmende indflydelse i sit selskab stadig er ulovlige og vil blive beskattet hos aktionæren på samme måde som tidligere.

Hvornår kan de nye regler bruges?

De uændrede skatteregler betyder, at det kun i relativt få tilfælde vil være interessant at bruge de nye regler om lovlige aktionærlån.

Et af de områder, hvor de nye regler vil kunne bruges, vil være i forhold til selskabsaktionærer samt i forhold til personaktionærer, der ikke har bestemmende indflydelse, idet disse aktionærtyper ikke er omfattet af de særlige skatteregler.

Et andet område er i forhold til udenlandske moderselskaber, der ikke er hjemmehørende i et EU/EØS-land eller i et land, der er optaget på en særlig positivliste. Fx vil lån til moderselskaber i Kina eller Rusland nu kunne ske lovligt, hvis betingelserne er opfyldt.

Reglerne er umiddelbart ikke gjort enklere at forstå og bruge, og vi anbefaler, at du altid søger rådgivning hos din revisor.

Du kan læse mere om de nye regler ved at klikke på nedenstående link

Erhvervsstyrelsens nyhed om de nye regler kan ses her.

I begyndelsen af 2017 vil Erhvervsstyrelsen offentliggøre yderligere vejledning på www.erst.dk om de nye regler, herunder mulighederne for at lovliggøre ulovlige kapitalejerlån.

Jeg ønsker at blive kontaktet

Felter markeret med * er påkrævet.

Find din revisor

Del på: