Køb og salg af campingplads

8 gode råd ved køb og salg af campingpladser

Camping har været igennem en højsæson med godt vejr og mange gæster. 

Det kan give spørgsmål om tiden er til at sælge sin campingplads. En sælger vil skulle se hvad en køber tænker i købsprocessen, det kan give en bedre forståelse for at nå hinanden i en handel.

Hvad skal jeg tænke på når jeg vil sælge min campingplads?

Du skal kunne beskrive hvorfor dine gæster vælger netop din plads.

Det er vigtigt at skelne mellem fastliggere og turister. Herunder belægningsprocenterne.

Skal jeg forny alt på min plads inden et salg?

Nej. Ikke nødvendigvis, men det er vigtigt at have en vedligeholdelsesplan som en ny kan fortsætte med.

Rent praktisk vil de forbedringer eller vedligeholdelsesopgaver I selv kan udføre give en højere pris eller færre reduktioner i en salgspris.

Hvad skal jeg leve af efter et salg? 

Det afhænger af provenuet fra salget efter skat, din alder samt dit forventede forbrug.

Det som kommer bag på mange er at forbruget bliver større fordi de butiksvarer der tidligere blev hentet til privatforbrug, skal nu selv indkøbes. Ligesom der skal til at betales husleje.

Vil jeg få hele salgssummen udbetalt og hvad med skatten?

Der vil kunne krav fra købers bank om at sælger skal medvirke i en kortere eller længere periode med finansieringen.

Eksempel på en lang finansiering er et sælgerpantebrev og en kort finansiering er sælger betaler i 2 eller 3 rater.

Hvad skal jeg tænke på ved et køb af campingplads?

Kommer der kunder når jeg har købt campingpladsen.

Hvem er mine konkurrenter er der andre besøgsmål mine kunder besøger under deres ophold.

Hvad skal jeg foretage af yderligere investeringer ved købet?

Hvordan ser campingpladsen ud – har den en stand jeg ønsker at vise kunderne.

Er der en vedligeholdelsesplan og følges den.

Kan jeg betale for købesummen gennem den almindelige drift efter jeg har betalt mit forbrug?

Du skal have et månedsbudget der viser hvor stort et træk der er en kassekredit før sæsonstart og en 5-10 års plan, der viser om du kan betale renter og afdrag på købesummen.

Husk at der nu ikke længere skal betales husleje og en del af det daglige forbrug kan hentes i de varer som campingpladsen sælger. Der er kun en mindre skattebetaling herfor.

Hvem skal være køber – mig selv, sammen med ægtefælle/samlever eller i selskabsform?

Det er et stort spørgsmål og det afhænger i høj grad af hvad I har af tanker omkring hvem arbejder med på pladsen.

Der er mange muligheder for at dele indkomsten – medarbejdende ægtefælle, lønansættelse, interessent andel overskud

Vi har et team der rådgiver og hjælper i branchen, kontakt os for hjælp.

Book et uforpligtende møde

Felter markeret med * er påkrævet.

Del på:

Relaterede artikler