Ingen skat på fri telefon og internet

Arbejdsgiverbetalt telefon og internet er fra og med indkomståret 2020 et skattefrit personalegode.

Selvstændigt erhvervsdrivende og en medarbejdende ægtefælle skal heller ikke beskattes af disse goder.

 

Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (L 173) blev vedtaget den 26. april 2018.

Del på: