Husk at varsle ferielukning mellem jul og nytår senest 26. november

Husk at varsle ferielukning mellem jul og nytår senest 26. november

Holder din virksomhed ferielukket mellem jul og nytår, skal du være opmærksom på, at dine medarbejdere skal være varslet om dette senest 1 måned før.

Mange virksomheder vælger at holde en kollektiv ferielukning mellem jul og nytår. Det skyldes typisk, at der er en mindre arbejdsmængde i perioden, og at det derfor ikke giver mening at holde åbent. Dette medfører dog, at medarbejderne er ”tvunget” til at afholde ferie og bruge deres optjente ferie på det.

Som ferieloven er i dag har medarbejderne ret til at afholde 5 ugers ferie i løbet af ferieåret. De 5 uger tilrettelægges som hovedferie og restferie.

Hovedferien skal lægges i perioden 1. maj til 30. september. Medarbejderne har ret til at afholde 3 uger sammenhængende, men det er som udgangspunkt arbejdsgiveren, der bestemmer, hvornår ferie skal holdes.

Hvis virksomheden har kollektivt ferielukning, kan arbejdsgiveren derfor placere alle medarbejderes hovedferie i denne periode. Kravet til dette er blot, at arbejdsgiveren varsler det 3 måneder før, ferien skal afholdes.

De 2 ugers restferie kan ligge når som helst i ferieåret. Dog er der en undtagelse ved kollektiv ferielukning som for eksempel mellem jul og nytår. Her er det arbejdsgiverens ansvar at sikre, at medarbejderne har tilstrækkelig feriedage tilbage, til at de kan afholde ferie i perioden.

 

Hvad hvis medarbejderen ikke har optjent feriedage nok?

Hvis medarbejderen har optjent mere end 15 dages betalt ferie, men ikke nok til at dække alle dagene mellem jul og nytår, har arbejdsgiveren pligt til at sikre, at de resterende dage bliver brugt mellem jul og nytår.

Helt konkret betyder det, at hvis medarbejderen har optjent eksempelvis 17 feriedage, så skal arbejdsgiveren sørger for, at de to dage, der ikke er brugt på hovedferien, bliver brugt i den periode, hvor virksomheden er lukket.

I det tilfælde, hvor medarbejderen ikke har opsparet feriedage, kan arbejdsgiveren kræve, at denne afholder ferie for egen regning.

Men husk, at ferien SKAL varsles mindst 1 måned, før den skal afholdes. Hvis ikke denne varsling overholdes, har medarbejdere krav på løn under ferielukningen – uanset om denne har feriedage til rådighed eller ej.

 

Hvilke økonomiske konsekvenser kan det have for mig?

Vil du have styr på, hvilke økonomiske konsekvenser det kan have for dig ikke at varsle lukning i tid, så kontakt din lokale BRANDT revisor. Vi rådgiver dig, så du slipper for ubehagelig overraskelser.

 

Jeg ønsker at blive kontaktet

Felter markeret med * er påkrævet.

Find din revisor

Del på: