Fristen for selskabers indbetaling af frivillig acontoskat nærmer sig

Den 1. februar 2018 er sidste frist for tredje indbetaling af frivillig acontoskat vedrørende 2017. Kan det betale sig for at benytte sig af muligheden?

Frivillig indbetaling af acontoskat er en mulighed, du bør overveje dig, hvis du har en formodning om, at dit selskab får restskat for 2017.

Kan det betale sig for at indbetale frivilligt?

Tommelfingerreglen er, at du skal se på, hvorvidt den rente selskabet sparer ved indbetalingen, er større end den, det mister ved indbetalingen, altså om låne- eller investeringsrenten er mindre end den rente, der skal betales til skattevæsenet.

Restskatten opstår typisk, hvis dit selskab har haft en stigende eller nogenlunde uændret skattepligtig indkomst i de senere år. De ordinære acontoskatter beregnes som 50% af gennemsnittet af de seneste 3 indkomstår. Det betyder, at selvom dit selskab har haft en uændret indtægt, vil du få en restskat, hvis ikke der indbetales frivillig acontoskat.

Med det aktuelle renteniveau vil det ofte kunne svare sig at indbetale frivilligt, da der derved kan spares et ikke-fradragsberettiget rentetillæg på 3,1%.

Prisen for indbetaling den 1. februar er et rentetillæg på 0,6%.

Oversigt over procentsatserne i 2017

Hvordan gør jeg helt konkret?

Selskabet kan betale frivillig acontoskat, hvis den ordinære acontoskat er for lav.

Du skal være opmærksom på, at det er vigtigt, at du først indberetter den frivillige acontoskat i TastSelv Erhverv. Hvis dette ikke sker, vil indbetalingen på skattekontoen ikke dække betalingen af den frivillige acontoskat.

Herudover skal du være opmærksom på, at hvis du indbetaler tidligere end fem hverdage før sidste betalingsdag, kan det betyde, at selskabet får pengene retur, hvis der ikke er anden gæld til SKAT.

Du indbetaler acontoskatten via Skattekontoen i TastSelv Erhverv, hvor du også kan finde guides til indberetningen.

Jeg ønsker at blive kontaktet

Felter markeret med * er påkrævet.

Del på:

Relaterede artikler