Fristen for at indberette frivillig acontoskat

Fristen for at indberette frivillig acontoskat for selskaber for 2017 udløber snart

Vurderer man allerede nu, at et selskab kommer til at betale mere i selskabsskat end de ordinære acontoskatte-rater er sat til, er det muligt at foretage frivillig indbetaling af acontoskat.

Dermed kan man undgå en restskat og rentetillæg herfor. Første frist er den 20. marts og anden frist er den 20. november.

Det kan være relevant at indbetale frivilligt, såfremt selskabet har positiv likviditet og betaler negative renter af indeståendet i banken. Det er muligt efterfølgende at anmode om at få den indbetalte skat retur, men i de tilfælde vil SKAT kræve en rente heraf. Renten var sidste år på -0,2%.

Tag altid kontakt til din daglige revisor for rådgivning om, hvorvidt det kan svare sig at indbetale frivilligt.

Det er vigtigt, at det ønskede beløb er indberettet før, det indbetales, da beløbet ellers ikke accepteres på Skattekontoen og derfor returneres igen. Betaling bliver herefter ikke anset for gennemført. Indberetningen af acontoskatten skal ske via TastSelv Erhverv på følgende måde:

Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at øremærke indbetalingen. Det vil betyde, at indbetaling vil dække eventuelle gamle fordringer først. Først når de gamle fordringer på skattekontoen er dækket, vil det overskydende beløb blive indbetalt til den frivillige acontoskat.

Den frivillige acontoskat kan først ses på Skattekontoen dagen efter, at indberetningen er gennemført via TastSelv Erhverv. Selskabet bør derfor vente med at indbetale acontoskatten indtil, at indberetningen er registreret og kan ses på Skattekontoen.

Jeg ønsker at blive kontaktet

Felter markeret med * er påkrævet.

Find din revisor

Del på: