Fast driftssted – udenlandske kapitalfonde

Folketinget har vedtaget en justering af reglerne om fast driftssted, når udenlandske kapitalfonde m.fl. investerer via transparente enheder i Danmark. Der er typisk tale om etablering af kommanditselskaber.

Efter gældende praksis er sådanne investeringer ikke blevet anset for et skattemæssigt fast driftssted i Danmark. Der er imidlertid sket en ændring af artiklen om fast driftssted i OECD’s modelkonvention, hvilket måske kan betyde, at sådanne investeringer i Danmark fremover anses for et fast driftssted. For at undgå dette er der indsat en undtagelsesbestemmelse i de interne danske regler om fast driftssted. Efter undtagelsesbestemmelsen vil aktiviteter i form af investering i aktier, finansielle kontrakter mv. ikke blive anset for erhvervsudøvelse/fast driftssted i Danmark, medmindre der er tale om næringsvirksomhed.

Der er dog indsat en værnsregel, der betyder, at der alligevel kan være tale om et fast driftssted, nemlig i de tilfælde, hvor interesseforbundne parter har danske skattepligtige erhvervsaktiviteter, hvor investeringsaktiviteterne reelt er en del af denne aktivitet. Disse investeringsaktiviteter kan således ikke udskilles for derved at opnå dansk skattefrihed.

Ændringen har virkning fra og med den 1. juli 2018.

 

Lov om ændring af selskabsskatteloven og kildeskatteloven (L 237 B) blev vedtaget den 1. juni 2018.

Ønsker at blive kontaktet

Felter markeret med * er påkrævet.

Del på: