Fast driftssted og ekspertbeskatning

Man behøver ikke at være ekspert for at blive omfattet af ekspertbeskatning, bare man får tilstrækkeligt i løn eller skal udføre visse former for forskningsarbejde.

 

Lønkravet for ikke-forskere er minimum 65.100 kr. (2018) om måneden efter fradrag af ATP mv. Ekspertbeskatningen udgør AM-bidraget på 8 % og en bruttoskat på 27 % af det resterende beløb.

Udover lønkravet er der en række øvrige betingelser, der skal være opfyldt for at blive omfattet af denne attraktive lave danske beskatning, eksempelvis at personen ikke må have været fuld skattepligtig til Danmark i de seneste 10 år forud for ansættelsen. Endvidere er det et krav, at personen bliver skattepligtig til Danmark i forbindelse med ”påbegyndelse af ansættelsesforhold” hos en arbejdsgiver, der er underlagt dansk beskatning.

Landsskatteretten har taget stilling til, hvorvidt en person, der var ansat i et italiensk selskab, og som blev udstationeret til Danmark, kunne anvende reglerne om ekspertbeskatning.

Det italienske selskab havde etableret en filial i Danmark, som var omfattet af dansk skattepligt på grund af fast driftssted her. Betingelsen om, at arbejdsgiveren skulle være omfattet af dansk skattepligt, var dermed opfyldt.

SKAT havde ikke godkendt ekspertbeskatningen for personen. Begrundelsen var, at personen havde været ansat i det italienske selskab, som havde fået fast driftssted i Danmark. Der var med andre ord ikke tale om ”påbegyndelse af ansættelsesforhold”.

Landsskatteretten udtalte, at personen allerede havde været i et ansættelsesforhold til arbejdsgiveren inden udstationeringen til Danmark og var således enig med SKAT i, at ekspertbeskatningsreglerne ikke kunne anvendes.

 

Kendelsen er offentliggjort i SKM2018.64.

 

Kommentarer

Konklusionen af den nævnte landsskatteretskendelse er, at når et udenlandsk selskab ”kun” har et fast driftssted i Danmark, kan reglerne om ekspertbeskatning alene anvendes, hvis medarbejderen først bliver ansat, når han skal påbegynde arbejdet i det danske faste driftssted. En tidligere ansættelse i det udenlandske selskab, der får fast driftssted i Danmark, afskærer muligheden for at anvende reglerne om ekspertbeskatning, da det udenlandske selskab og filialen i Danmark er den samme juridiske enhed.

Hvis et udenlandsk selskab derimod etablerer et datterselskab i Danmark, kan man ansætte en medarbejder fra det udenlandske moderselskab i det danske datterselskab, som kan blive omfattet af ekspertbeskatning. Der skal indgås en ansættelseskontrakt med det danske selskab, og der er dermed tale om ”påbegyndelse af et ansættelsesforhold”, da der i den nuværende lov ikke er noget til hinder for, at man tidligere har været ansat i et udenlandsk koncernforbundet selskab. De to selskaber er to forskellige juridiske enheder.

Ønsker at blive kontaktet

Felter markeret med * er påkrævet.

Del på: