FACIT Juni 2016

FACIT Juni 2016

EU-forordning om persondata

I april vedtog EU-Parlamentet den længe ventede forordning om persondata. Vedtagelsen af forordningen er et af de helt store emner inden for blandt andet it-branchen, og den har også fået en del omtale i medierne. Men hvorfor er den så interessant?

Medarbejderaktier

Folketinget vedtog den 12. maj 2016 regler for aftaler om tildeling, der indgås fra den 1. juli 2016, og de gælder både ved tildeling af aktier, tegningsretter (warrants) og køberetter (optioner) og indeholder primært to fordele:

1. Der udløses ikke beskatning hos medarbejderen på hverken tildelingstidspunktet eller udnyttelsestidspunktet. Arbejdsgiverselskabet kan således tildele medarbejderaktier gratis eller til favørkurs, uden at dette udløser beskatning hos medarbejderen. Medarbejderen bliver først beskattet på det tidspunkt, hvor de respektive aktier afstås, og kun af den aktieavance, der fremkommer ved afståelsen af aktierne (afståelsessummen fratrukket anskaffelsessummen).

2. Aktieavancen beskattes hos medarbejderen som aktieindkomst, og det betyder en maksimal beskatning på 42 %. Hidtil har aktieløn skulle beskattes som almindelig lønindkomst hos medarbejderen og derved med en beskatning på op til 56 %

Hvidvask af penge

Er du som privatperson eller som repræsentant for en erhvervsvirksomhed blevet stillet over for et krav om at legitimere dig – altså eksempelvis at skulle fremvise pas eller kørekort – når du har kontaktet banken, advokaten eller revisoren?

Crowdfunding

Danmark vil gerne være kendt for et være med på det nye. Vi må dog erkende, at når det kommer til at sætte lovgivning på formel i forhold til nye begreber, halter regeringskontorerne stadig langt bagud.

Blandt de nyeste eksempler herpå er finansielle redskaber som Crowdfunding og Bitcoins. Begreber, der er kommet ind i sproget på baggrund af nye måder at finansiere projekter på – og for Bitcoins vedkommende på baggrund af nye måder at afregne beløb på, både kommercielt og mellem personer. Lovgivningen for disse begreber er sparsom.

Klik her for at læse publikationen som E-bog

Jeg ønsker at blive kontaktet

Felter markeret med * er påkrævet.

Find din revisor

Del på:

Relaterede artikler