Det kan koste dyrt at sælge en vare

Har du modtaget kontante betalinger på mere end 50.000 kr.?

De fleste erhvervsdrivende har kendskab til, at der findes en hvidvaskningslov. Loven skal forhindre, at erhvervsdrivende tager del i hvidvaskning af penge tjent på kriminelle handlinger. Men er du klar over, at loven også indeholder en bestemmelse om, at man som erhvervsdrivende kan blive straffet, hvis man modtager kontantbetalinger på 50.000 kr. eller derover?

Loven har faktisk eksisteret siden 2013, hvor grænsen for hvor stort et kontantbeløb en erhvervsdrivende må modtage, blev sat ned fra 100.000 kr. 50.000 kr.

Beløbsgrænsen dækker både over enkeltstående betalinger og betalinger, der er forbundet med hinanden, selv om de er fordelt over flere omgange. Det betyder, at du som erhvervsdrivende ikke kan omgås reglerne ved at dele betalingen op i mindre dele.

I praksis betyder det, at hvis du sælger en vare, der koster mere end 50.000 kr., så skal du opkræve pengene via bankoverførelser eller kortbetaling. Ønsker kunden udelukkende at betale kontant, kan du ikke gennemføre handlen med ham eller hende.

 

Risiko for fængselsstraf

Det er strafbart at overtræde forbuddet. Overtrædes kontantforbuddet, kan man risikere straf i form af enten bøde eller fængsel i op til 6 måneder.

Bødens niveau vil som udgangspunkt være på 25% af de beløb, der modtaget over 50.000 kr. Der vil dog være et minimumsbeløb på 10.000 kr.

Det er værd at bemærke, at det ikke kun er den person, der har modtaget beløbet, der risikerer at blive straffet. Også virksomheden og ledelsen i virksomheden, der har modtaget beløbet, kan straffes.

 

Er du i tvivl om reglerne

Er du i tvivl om reglerne for kontantbetaling, så kontakt din lokale BRANDT revisor. Vi rådgiver dig, så du slipper for ubehagelig overraskelser.

 

Ønsker du at blive kontaktet

Felter markeret med * er påkrævet.

Find din revisor

Del på: