Campingpladsejere GDPR

Persondataforordningen for Campingpladsejere

Persondataforordningen er trådt i kraft 25. maj 2018 og det giver en række spørgsmål. Vi har givet svar på en række af de mest spurgte.
Start med en kort beskrivelse af campingpladsen mht. ansatte, internetadgange/løsninger, gæster, leverandører og administrativ service.

Vi står selvfølgelig til rådighed, hvis du har brug for yderligere rådgivning

Vi står selvfølgelig til rådighed, hvis du har brug for yderligere rådgivning

Vi har givet svar på en række af de mest spurgte spørgsmål ved gdpr

Ansatte på campingpladsen Ift. gdpr?

Ansøgere sender ofte på mail.Husk at mail skal være sikkermail når kontrakt mm sendes retur.

Ansøgere der ikke ansættes skal slettes i mailsystemet efter 2 måneder efter en nyansat er startet. Så kan du stadig finde en erstatnings person, hvis det er den forkerte der er ansat.

Skal kontrakten være speciel efter persondataforordningen?

Nej. Men der skal være en politik for de ansatte omkring den viden de arbejder med ikke må videregives.

Det er kun ejeren og en lønbogholder der må have adgang til kontrakter og lønoplysninger.

Hvordan gør jeg ved en medarbejders fratræden?

Alle kontrakts- og lønoplysninger skal gemmes i 5 år efter årets udløb.

Husk det er bogføringslovens §10 der er reglen.

Hvis revisoren laver lønkørslen via et lønbureau, hvad så?

Der skal være en databehandleraftale med både din revisor og lønbureauet.

Når der sendes oplysninger på mail skal det altid være med en krypteret mail (sikker mail)

Hjemmeside brugere modtager en cookie – må vi det?

Ja, men det kræver et samtykke fra brugeren.

I samtykket skal fremgå det formål cookien anvendes til. Husk at anvise hvordan sletning kan gøres.

Nyhedsbreve – vore brugere melder sig selv til og sletter sig igen – giver det udfordringer?

Det afhænger af din IT løsning samt kræver et samtykke til at opbevare brugerens data.

Du skal have en databehandler aftale med IT leverandøren

Kunder booker online. Giver det udfordringer?

Måske. Det afhænger af om du modtager flere oplysninger end der er brug for at registrere gæsten indtil afregning sker ved afrejse. Herunder til at identificere modtagelse af forudbetalinger.

Du skal have en databehandleraftale med IT leverandøren og betalingskort formidleren. Prøv selv en booking og check om der modtages for mange oplysninger.

Når gæsten ankommer plejer vi at få oplysninger om specielle ønsker

Det kræver samtykke fra gæsten at modtage og opbevare ønskerne.

Når gæsten rejser skal oplysningerne slettes eller kræver det et samtykke der dækker frem til næste sæsonstart.

Elaflæsning og afregning, er der noget specielt her?

Bruges oplysning til afregning over for kunden efter målt forbrug. Skal info herfor gemmes i de 5 år.

Hvis campingpladsens elforbrug til campister måles samlet og det solgte fraregnes skal der kun gemmes for afregning af målt elforbrug.

Læs mere for campingpladsejere

Du kan finde yderligere information om generationsskifte, elafgifter mm. på dette link

Jeg ønsker at blive kontaktet

Felter markeret med * er påkrævet.

Del på:

Relaterede artikler