BoligJobordning - ny lovgivning

BoligJobordningen, som har eksisteret i flere år, har hele tiden været en midlertidig ordning, der gjaldt for ét eller flere indkomstår.

Ordningen er gjort permanent fra og med den 1. januar 2018.

Fradrag for lønudgifter til visse serviceydelser i hjemmet udgør i 2018 maksimalt 6.000 kr. pr. person, mens der er et fradrag på maksimalt 12.000 kr. pr. person til håndværksydelser for visse arbejder udført på familiens helårsbolig eller sommerbolig. Beløbsgrænserne vil fremover blive reguleret årligt.

De konkrete ydelser, som er omfattet af BoligJobordningen i 2018 og fremover, kan ses på SKATs hjemmeside.

 

Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (L 173) blev vedtaget den 26. april 2018.

Del på: