Betal frivillig acontoskat og selskabsskat 2017

Betal frivillig acontoskat og selskabsskat

Betalingsfrist for tredje frivillige acontoskatterate 2017 er den 1. februar 2018. Der betales via Skattekontoen.
Det koster et rentetillæg på 0,6%, men det kan ofte svare sig at indbetale hvis der forventes restskat
Betalingslinjen som skal bruges, står på opkrævningen eller i selskabets Skattekonto, stamoplysninger i TastSelv Erhverv.
Selskabet kan betale frivillig acontoskat, fx hvis den ordinære acontoskat er sat for lavt. Det kræver, at du først indberetter den frivillige acontoskat i TastSelv Erhverv, hvor du også kan finde guides til indberetningen.
Det er vigtigt at indberette ændringerne, før man betaler, ellers risikerer du, at betalingen bliver returneret.

 

Nedsættelse af acontoskat

Er acontoskatteraten sat for højt, har selskabet mulighed for at sætte raten ned i TastSelv

Nedsættelsen skal ske senest på betalingsfristen.

 

Årsopgørelse, restskat og overskydende skat

Årsopgørelsen for indkomståret 2017 udsendes med digital post i oktober 2018.
Årsopgørelsen kan ikke ses i TastSelv Erhverv.
Hvis der er overskydende skat, bliver den udbetalt til selskabets Skattekonto.
Hvis selskabet skal betale restskat, sker det også via Skattekontoen. Betalingslinjen som selskabet skal bruge, står på årsopgørelsen eller under selskabets Skattekonto, stamoplysninger i TastSelv Erhverv.
Er selskabet med i en sambeskatning er det administrationsselskabet, der modtager årsopgørelsen. Betaling bliver opkrævet via administrationsselskabets skattekonto.

Kan det svare sig at indbetale frivillig acontoskat ?

Hovedreglen med det aktuelle renteniveau er, at det kan svare sig at indbetale frivilligt, da der derved kan spares et ikke fradragsberettiget rentetillæg på 3,1% (2017 – satser. Mange faktorer spiller imidlertid ind ved vurderingen, og vi anbefaler, at selskabet tager en dialog med den daglige revisor herom.
Kontakt din daglige revisor for uddybning af reglerne og vejledning i, hvordan du skal gøre.
Hvorimod søger du en revisor kan du blot benytte kontaktformularen til højre.

Jeg ønsker at blive kontaktet

Felter markeret med * er påkrævet.

Del på: