Betal frivillig acontoskat og selskabsskat (1)

Betal frivillig acontoskat og selskabsskat – opdateret med 2018 satser

Betalingsfrist for acontoskatter i 2018 er henholdsvis 20. marts 2018 for rate et og 20. november 2018 for rate to. Der er endvidere mulighed for indbetaling af frivillig acontoskat henholdsvis den 20. marts 2018, 20. november 2018 eller senest den 1. februar 2019.

Der beregnes et procenttillæg på frivillige acontobetalinger. For 2018 udgør procenttillægget for indbetalinger foretaget senest 20. marts og senest 20. november 0,0%. For frivillige indbetalinger vedrørende 2018 foretaget senest 1. februar 2019 udgør procenttillægget 0,5%.

Det er vores vurdering, at det normalt vil kunne betale sig at indbetale frivillig acontoskat, hvis der forventes en restskat. Vi assisterer gerne med beregning af, om det bedst kan betale sig at foretage indbetalingen senest 20. november 2018 eller senest 1. februar 2019.


Selskabet kan betale frivillig acontoskat, f.eks. hvis den ordinære acontoskat er sat for lavt. Det kræver, at selskabet først indberetter den frivillige acontoskat i TastSelv Erhverv. Her findes også guides til indberetningen. Det er vigtigt at indberette ændringerne, før indbetalingen foretages, ellers risikerer selskabet, at betalingen returneres.

Betalingslinjen som skal bruges, står på opkrævningen eller i selskabets Skattekonto, stamoplysninger i TastSelv Erhverv.

Kontakt eventuelt din revisor hos BRANDT for hjælp.

Nedsættelse af acontoskat

Er selskabets acontoskatterate sat for højt, har selskabet mulighed for at nedsætte raten i TastSelv. Nedsættelsen skal ske senest på betalingsfristen.

Årsopgørelse, restskat og overskydende skat

Årsopgørelsen for indkomståret 2018 udsendes med digital post i oktober 2019.

Hvis der er overskydende skat, bliver den udbetalt til selskabets Skattekonto. Overskydende skat, som kan henføres til indbetalinger foretaget senest den 20. november 2018, tillægges en procentgodtgørelse på 0,1%.

Hvis selskabet har restskat tillægges et procenttillæg på 2,8%.

Hvis selskabet skal betale restskat, sker det også via Skattekontoen. Betalingslinjen som selskabet skal bruge, står på årsopgørelsen eller under selskabets Skattekonto, stamoplysninger i TastSelv Erhverv.

Er selskabet med i en sambeskatning, er det administrationsselskabet, der modtager årsopgørelsen. Betaling bliver opkrævet via administrationsselskabets skattekonto.

Kan det svare sig at indbetale frivillig acontoskat?

Hovedreglen med det aktuelle renteniveau er, at det kan svare sig at indbetale frivillig skat, når det dækker en eventuel restskat. Derved kan spares et ikke fradragsberettiget rentetillæg på 2,8%. Mange faktorer spiller imidlertid ind ved vurderingen, og vi anbefaler, at selskabet tager en dialog med sin revisor hos BRANDT herom.

Du kan også anvende kontaktformularen til højre, hvis du ikke har en kontakt hos BRANDT, og du vil blive kontaktet af en af vores rådgivere hurtigst muligt.

Jeg ønsker at blive kontaktet

Felter markeret med * er påkrævet.

Del på: