Betal frivillig acontoskat og selskabsskat

2. rate af den ordinære acontoskat for 2016 skal betales den 21. november. 2. rate kan ses på TastSelv Erhverv. Selskabet kan selv nedsætte eller hæve beløbet (frivillig acontoskat). Betalingsfrist for tredje frivillige acontoskatterate 2016 er den 1. februar 2017. Der betales via Skattekontoen.

 

Betalingslinjen som skal bruges, står på opkrævningen eller i selskabets Skattekonto, stamoplysninger i TastSelv Erhverv.

 

Selskabet kan betale frivillig acontoskat, fx hvis den ordinære acontoskat er sat for lavt. Det kræver, at du først indberetter den frivillige acontoskat i TastSelv Erhverv, hvor du også kan finde guides til indberetningen.

 

Det er vigtigt at indberette ændringerne, før man betaler, ellers risikerer du, at betalingen bliver returneret.

 

Nedsættelse af acontoskat

Er acontoskatteraten sat for højt, har selskabet mulighed for at sætte raten ned i TastSelv

Nedsættelsen skal ske seneste på betalingsfristen.

 

Årsopgørelse, restskat og overskydende skat

Årsopgørelsen for indkomståret 2015 bliver udsendt med digital post i oktober 2016.

Årsopgørelsen kan ikke ses i TastSelv Erhverv.

Hvis der er overskydende skat, bliver den udbetalt til selskabets Skattekonto.

Hvis selskabet skal betale restskat, sker det også via Skattekontoen. Betalingslinjen som selskabet skal bruge, står på årsopgørelsen eller under selskabets Skattekonto, stamoplysninger i TastSelv Erhverv.

Er selskabet med i en sambeskatning er det administrationsselskabet, der modtager årsopgørelsen. Betaling bliver opkrævet via administrationsselskabets skattekonto.

 

Kontakt din daglige revisor for uddybning af reglerne og vejledning i, hvordan du skal gøre.

 

Med venlig hilsen

Uffe Nikolajsen
Statsautoriseret revisor & Partner

Jeg ønsker at blive kontaktet

Felter markeret med * er påkrævet.

Find din revisor

Del på: