Aftale om ny ferielov indgået

Danskerne får ny ferielov

Et bredt flertal i Folketinget har d. 31.10.2017 indgået en aftale om en ny ferielov. Og der er godt nyt for nyuddannede og nyansatte, der ikke har opsparet ferie.

I dag er det således, at medarbejdere opsparer ferie i kalenderåret fra januar til december. De opsparede feriedage kan så afholdes i det efterfølgende ferieår, der løber fra 1. maj til 30. april året efter.

Det har tidligere voldt kvaler for medarbejdere, der ikke har opsparet feriedage i kalenderåret. De er i dag nødsaget til at afholde ferie for egen regning. Det er en yderligere økonomisk belastning, hvis arbejdsgiveren holder kollektiv ferielukning, da medarbejderen i det tilfælde ikke selv kan vælge, om han eller hun vil holde ferie. Den kollektive ferielukning ender derfor med at koste medarbejderen penge.

Den praksis gør den nye ferielov op med.

Den nye ferielov sikrer, at medarbejderen får ret til at afholde betalt ferie allerede i det første år, medarbejderen er ansat. Ordningen gør nemlig, at den betalte ferie kan afholdes i takt med, at den bliver optjent.

Det betyder helt konkret, at der sættes 2,08 feriedag ind på feriekontoen fra den første arbejdsdag. Medarbejderen kan altså allerede efter en måneds ansættelse bruge sine optjente feriedage. Feriedagene kan også opspares, så medarbejderen senere på året kan afholde betalt ferie.

 

Hvad hvis medarbejderen ikke har optjent feriedage nok?

Hvis medarbejderen har optjent mere end 15 dages betalt ferie, men ikke nok til at dække alle dagene mellem jul og nytår, har arbejdsgiveren pligt til at sikre, at de resterende dage bliver brugt mellem jul og nytår.

Helt konkret betyder det, at hvis medarbejderen har optjent eksempelvis 17 feriedage, så skal arbejdsgiveren sørger for, at de to dage, der ikke er brugt på hovedferien, bliver brugt i den periode, hvor virksomheden er lukket.

I det tilfælde, hvor medarbejderen ikke har opsparet feriedage, kan arbejdsgiveren kræve, at denne afholder ferie for egen regning.

Men husk, at ferien SKAL varsles mindst 1 måned, før den skal afholdes. Hvis ikke denne varsling overholdes, har medarbejdere krav på løn under ferielukningen – uanset om denne har feriedage til rådighed eller ej.

 

Varsling af ferie

Husk, at varsling af ferie ikke har ændret sig. Ferie, herunder kollektiv ferielukning, skal varsles mindst 3 måneder før hovedferien og 1 måned før restferien.

 

Ikrafttræden

Inden den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020 bliver der indført en overgangsordning, som skal sikre, at overgangen mellem den nuværende og den nye ferieordning sker så smidigt som muligt.

 

Hvad betyder det for feriepengeforpligtelserne i regnskabet?

Der er endnu ikke fremsat lovforslag i Folketinget, og vi kan derfor ikke rådgive konkret om hvordan vi vil anbefale, at feriepengeforpligtelsen skal behandles efter den 1. september 2020.

Jeg ønsker at blive kontaktet

Felter markeret med * er påkrævet.

Find din revisor

Del på: