2016 - Julegave til medarbejderne

Årets julegave til medarbejderne

Julen nærmer sig med raske skridt, og mange virksomheder benytter julen til at give medarbejderne en påskønnelse for deres indsats i det forgangne år.

En medarbejder er som udgangspunkt skattepligtig af gaver fra arbejdsgiver. Der er dog indført en skattefri bagatelgrænse på 1.100 kr. (2016), og en arbejdsgiver kan således give sine medarbejdere skattefri gaver for op til 1.100 kr. årligt i 2016. Bagatelgrænsen reguleres årligt.

Julegaven skal være en ting – ikke kontanter eller gavekort. Gavekort kan i særlige tilfælde være skattefri for medarbejderne, hvis det har en værdi på 800 kr. og et begrænset anvendelsesområde.

Som eksempler herpå fra praksis kan nævnes:

• Medarbejderen havde mulighed for at vælge mellem 25 forskellige gaver via internettet. Arbejdsgiveren havde på forhånd valgt de 25 gaver.

• Et gavekort til en bestemt restaurant. Gavekortet gav medarbejderen ret til at vælge mellem tre forskellige menuer.

Fællesnævneren for eksemplerne er, at gavekortet ikke kan ombyttes til kontanter, og at det kun kan anvendes til konkrete ting. Det er derfor ikke alle typer gavekort, der kan gives skattefrit, hvorfor vi opfordrer til altid at kontakte revisor for en konkret vurdering, inden der gives gavekort som julegave.

Jeg ønsker at blive kontaktet

Felter markeret med * er påkrævet.

Find din revisor

Lejlighedsgaver til medarbejdere – generelle regler

Der kan gives lejlighedsgaver til en samlet værdi af 1.100 kr. om året. Firmajulegaven til en værdi på op til 800 kr. tæller med ved beregningen på en helt særlig måde.

 Hvis julegaven har en værdi på højst 800 kr., og andre gaver i løbet af året har en værdi på for eksempel 400 kr., så skal medarbejderen kun betale skat af de 400 kr.

Hvis julegaven har en værdi på 810 kr. og andre gaver i løbet af året har en værdi på for eksempel 300, så skal medarbejderen betale skat af 1.110 kr.

 Se nedenstående skema, der overordnet beskriver reglerne

 

 

 

Julegavens værdi

Værdi af andet personalegode

Beskatning

Forklaring

800 kr.

-

ingen

En julegave til højst 800 kr. udløser ingen beskatning. 

1.100 kr.

-

ingen

 Julegaven er ikke over bagatelgrænsen på 1.100 kr., og der er ikke givet andre personalegoder det år.

800 kr.

300 kr.

ingen

 Den samlede værdi er ikke over bagatelgrænsen på 1.100 kr.

810 kr.

300 kr.

Beskatning af 1.110

 Bagatelgrænsen for personalegoder er overskredet, og det friholdte julegaveloft er også overskredet. Derfor skal hele beløbet beskattes.

800 kr.

400 kr.

Beskatning af 400 kr.

 Bagatelgrænsen for personalegoder er overskredet, men det friholdte loft for julegaver er ikke overskredet. Derfor kun beskatning af 400 kr.

Kontanter, gavekort og lignende

Medarbejderen skal betale skat af gaver i form af kontanter og gavekort, der kan byttes til kontanter. Den type gaver tæller også med som en del af de 1.100 kr., som udgør bagatelgrænsen for personalegoder.

Moms på personalegaver

Personalegaver sidestilles med naturalaflønning, og virksomheden får derfor ikke fradragsret for moms på gaver til medarbejdere, uanset om gaven holder sig inden for den skattemæssige grænse.

 

Skattefradrag for bidrag til julehjælp

Bidrag til indsamlinger til julehjælp til familier med få midler kan trækkes fra i SKAT.

Kravet er bidraget gives til en godkendt organisation og du skal give oplysning om dit personnummer.

De gældende regler betyder, at du i 2016 kan trække udgifter op til 15.200 kr. fra i SKAT, men det er et krav, at den modtagende organisation er godkendt af SKAT som almenvelgørende/almennyttig.

Det er et endvidere et krav, at giveren oplyser sit personnummer til den modtagende organisation, sådan at denne kan indberette donationen til SKAT. Konsekvensen heraf er at du ikke kan indbetale via SMS.

Virksomheder har som udgangspunkt fradrag efter samme regler som personer. Altså for beløb op til 15.200 kr., hvis de altså husker at oplyse deres CVR-nummer.

Bemærk at der ikke er nogen overgrænse for fradrag for virksomheder, såfremt virksomheden modtager en passende reklame som modydelse for donationen, eller hvis denne i øvrigt kan anses for en driftsomkostning.

Del på: