Ændringer til godtgørelse af elafgift

Ændringer til elafgift godtgørelse fra 1.1.2018

Der er vedtaget nye muligheder for at få afgiftsgodtgørelse på elforbruget. Det er campisternes forbrug i egen campingvogn, forudsat der ikke foretages særskilt betaling af forbruget efter en måling. Godtgørelses satsen er opdelt i 2 perioder, fra 1. april til 30. september opnås maksimal godtgørelse med 91,4 øre pr kWh. I perioden 1. oktober til 31. marts vil der kunne opnås afgiftsgodtgørelse med reduceret sats (rumopvarmningssats) hvor satsen i 2018 udgør 50,7 øre pr. kWh.

Alt dette kræver, at der foretages en korrekt måling af campingpladsens forbrug,
der skal kunne opdeles i følgende klasser og 2018 satser:

Det kan let gå galt med din el løsning på campingpladsen

Det er lige netop her problematikkerne opstår. Det kræver en god struktur i den måde eltavler og sikringsgrupper bruges til at forsyne det el behov, der er på en campingplads.

Der er mange eksempler på, at det let kan gå galt fordi en let løsning af en EL installatør kan medføre en sammenblanding af elforbrug, således at samme elgruppe leverer strøm til 1,2 eller 3 af de nævnte klasser.

I en fælles bygning kan der være komfurer, lys og stikkontakter og en varmtvandsbeholder. Hvis der ikke er en særskilt bimåler på varmtvandsbeholderen, er der ingen faktisk måling af den elafgift godtgørelse, der kan foretages med proces energi satsen og heller ikke en måling af elafgift godtgørelse med reduceret sats. Dvs. umiddelbart ingen godtgørelse. Der vil kunne anvendes standard satser for en varmtvandsbeholder, som ofte medfører samme resultat som ingen elafgift godtgørelse. 
Leveres der tillige strøm til en stander, hvor en campist får strøm, vil der tillige skulle være en måling heraf.

Hvornår skal du foretage måling af din campingplads

Måling skal som minimum foretages 31. december og 30. juni svarende til halvårs momsperioderne. Hertil kommer 31. marts og 30. september, som er periodeopdelingen for campisternes forbrug, der ikke afregnes efter måling.

Det er vigtigt at bevare overblikket og have en plan for at gøre måling så simpelt som muligt, ellers vil hele den godtgjorte elafgift kunne kræves tilbagebetalt af SKAT. Er du i tvivl, så få en gennemgang af din plads.

Vi står selvfølgelig til rådighed, hvis du har brug for yderligere rådgivning

Vi står selvfølgelig til rådighed, hvis du har brug for yderligere rådgivning

Læs mere for campingpladsejere

Du kan finde yderligere information om generationsskifte, GDPR mm. på dette link